Karierne poti naših diplomantk in diplomantov: Špela Palčar

ŠPELA PALČAR, DIPLOMANTKA ŽIVILSTVA IN PREHRANE NA BIC LJUBLJANA

Diplomanti BIC Ljubljana po zaključku študija postanejo inženirji živilstva in prehrane ali pa organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu. Zaposlijo se v živilsko-prehranskih in gostinskih podjetjih, v trgovskih centrih, v farmacevtski industriji, v gostinskih in turističnih podjetjih, v restavracijah, hotelih in turističnih agencijah. Naše diplomante smo povprašali o njihovih kariernih poteh.

Tokrat predstavljamo karierno pot in intervju s Špelo Palčar, diplomantko v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, ki je kot laborantka zaposlena na BIC Ljubljana, kjer je v času študija opravljala praktično izobraževanje, diplomsko delo in na ta način pridobila dovolj znanja za zaposlitev.

KJE STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

Zaposlena sem na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. Sem laborantka na Živilski šoli pri predmetih Živilska mikrobiologija z biotehnologijo, Tehnike analiziranja živil, Predelava živil rastlinskega izvora, Predelava živil živalskega izvora, Kontrola kakovosti živil in Predelava živil. Med moja dela sodi priprava na vaje, ki vključuje pripravo reagentov, skrb za shranjevanje in označevanje pripomočkov, pripravljanje gojišč, … Pri večini vaj sem vključena tudi v učni proces. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma.

KAKŠNA JE TEMA VAŠEGA DIPLOMSKEGA DELA/S KATERIM PODROČJEM STE SE V DIPLOMSKEM DELU UKVARJALI?

Tema mojega diplomskega dela so bile pasti uživanja energijskih pijač, ukvarjala sem se z dokazovanjem kofeina in sladkorja v različnih energijskih pijačah, ter stranskimi učinki na telo, ki jih prinesejo tovrstne pijače.

ZAKAJ STE IZBRALI TO TEMO DIPLOMSKEGA DELA?

Tema me je že med samim študijem zelo zanimala. Sem proti uživanju energijskih pijač. Med študijem sem sodelovala na delavnicah o škodljivosti uživanja energijskih pijač. Delavnice smo izvajali na srednjih šolah. Znanje, ki sem ga pridobila pri pisanju diplome mi prav pride vsepovsod, še posebno pri delu v laboratoriju.

KATERA POSEBNA ZNANJA STE PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILI NA BIC LJUBLJANA IN KAKO SO VAM POMAGALA PRI DELU NA TRENUTNEM DELOVNEM MESTU?

V času študija na BIC Ljubljana sem pridobila veliko znanja in veščin za delo v laboratoriju. Imela sem veliko možnosti za samostojno delo in raziskovanje.

KAJ VAM JE BILO NAJBOLJ VŠEČ MED ŠTUDIJEM NA BIC LJUBLJANA?

Med študijem na BIC Ljubljana so mi bili všeč zelo dobri odnosi med študenti in predavatelji, vsebine strokovnih predmetov in predvsem vaje v laboratoriju. Zelo zanimive so bile tudi ekskurzije. Predvsem pa mi je bilo med študijem všeč, da mi je mentorica ves čas študija stala ob strani.

ZAKAJ BI BODOČIM ŠTUDENTOM SVETOVALI, DA SE VPIŠEJO NA VIŠJEŠOLSKI PROGAM NA BIC LJUBLJANA?

Vpis bi bodočim študentom svetovala, ker bodo tekom študija pridobili veliko novega znanja. Poleg tega bi poudarila dobre odnose med študenti in profesorji.

PREBERITE ŠE DRUGE KARIERNE POTI NAŠIH DIPLOMANTK IN DIPLOMANTOV