Zaključna konferenca pilotnega preizkušanja modela individualizacije MIND +

V sredo, 26. 8. 2020 smo se članice projektne skupine udeležile Zaključne konference pilotnega preizkušanja modela individualizacije MIND +.
Na srečanju smo evalvirali aktivnosti in cilje projekta, v fokusnih skupinah pa smo člani sodelujočih šol izmenjali izkušnje udejanjanja modela individualizacije na ravni izobraževalnega programa, ki smo ga v projektu spremljali.
Dobre izkušnje in rezultati projekta so nas spodbudili za sodelovanje v razvojnih nalogah nadgradnje projekta tudi v prihodnjem šolskem letu.