Diplomsko delo študenta BIC Ljubljana med najboljšimi deli v letu 2022

Diplomsko delo našega študenta na temo organizacije dietne prehrane v vrtcu se je uvrstilo v ožji izbor najboljših diplomskih del v letu 2022!

V organizaciji Skupnosti VSŠ so na konferenci Kakovost v višjih strokovnih šolah podelili priznanja za najboljše diplomsko delo in najboljšega mentorja na Višjih strokovnih šolah. Iz BIC Ljubljana, Višje strokovne šole smo na razpis prijavili diplomsko delo diplomanta Janeza Trevna iz programa živilstvo in prehrana. Diplomsko delo z naslovom Organizacija dietne prehrane v vrtcu je bila uvrščeno v ožji izbor najboljših diplomskih del v letu 2022. Za pridobitev priznanja in predvsem za vsebinsko odličnost čestitamo diplomantu Janezu Trevnu, mentorici Katarini Smole in somentorici iz vrtca Vrhnika Sari Goršek Bobek.

ORGANIZACIJA DIETNE PREHRANE V VRTCU

V diplomskem delu je obravnavana organizacija dietne prehrane v vrtcu. Dietno prehranjevanje pri medicinsko predpisanih dietah je v starostnem obdobju otrok od 3 do 6 let izredno pomembno. V vrtcu otroci preživijo veliko časa in v tem času zaužijejo 4, od priporočenih 5 dnevnih obrokov. V primeru, ko je režim prehranjevanja dietni, pa je uravnotežen obrok za to starostno skupino nujen. Pogosto se pri medicinsko predpisanih dietah v obroku zamenjajo posamezna živila, ki jih otrok zaradi presnovnih posebnosti, alergij ali drugih bolezni ne sme zaužiti. V diplomskem delu so prikazani primeri zamenjave živil pri štirih različnih dietnih režimih in natančen izračun energijske in hranilne vrednosti teh obrokov. Narejena je tudi primerjava energijske vrednosti in hranilne sestave posameznega obroka za uravnotežen in dietni režim prehranjevanja. Iz rezultatov lahko vidimo, katera živila so v obroku ustrezno nadomeščena oziroma pri katerih so posamezni hranilni primanjkljaji. V diplomskem delu je narejen finančni izračun dietnih obrokov, primerjalno s cenovno vrednostjo ostalih uravnoteženih obrokov. Vsi finančni izračuni so koristna informacija organizatorjem prehrane, ki jih potrebujejo pri izračunu stroškov nabave živil za prehrano v vrtcu.