Tečaji za kuharje v šolah

Brezplačno usposabljanje za kuharje/ice v šolah in vrtcih na temo zdrave in trajnostne prehrane

Na BIC Ljubljana izvajamo brezplačno dvodnevno kuharsko usposabljanje vzgojno izobraževalnega in tehničnega osebja osnovnih šol ter vrtcev na temo zdrave in trajnostne prehrane, ki ga omogoča in načrtuje Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, financirano iz sredstev sklada za podnebne spremembe. Kot izvajalec delavnic je bil na javnem naročilu izbran Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana).

Kuharji v osnovnih šolah bodo s pridobljenim novim znanjem priprave različnih jedi in novimi tehnikami priprave hrane prispevali k izboljšanju ponudbe in okusov zdravih, energijsko uravnoteženih, hranilno bogatih ter trajnostnih (planetu prijaznih) osnovnošolskih kosil.

Usposabljanje bo potekalo v obsegu 14 pedagoških ur v učni kuhinji na BIC Ljubljana, Centru kulinarike in turizma KULT316 na Prušnikovi ulici 74 v Šentvidu v Ljubljani v različnih terminih. 

Vseh 16 dvodnevnih kuharskih usposabljanj, ki smo jih na BIC Ljubljana ponujali v terminih od 21. 8.  do 14. 12. 2023 je trenutno zapolnjenih. Zaradi morebitnih sprotnih odjav se lahko mesta na zasedenih terminih še sprostijo. V kolikor bi se želeli usposabljanja udeležiti v spodaj navedenih terminih, o morebitnih prostih mestih predhodno preverite pri Nataši Rakar iz projektne pisarne na BIC Ljubljana: natasa.rakar@bic-lj.si/ 01 2807 601.

 • 21. in 22. 8. 2023 (PON 12.00 - 19.00  / TOR 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 24. in 25. 8. 2023 (ČET 12.00 - 19.00  / PET 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 28. in 29. 8. 2023 (PON 12.00 - 19.00 / TOR 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 12. in 13. 9. 2023 (TOR 7.30 - 14.00  / SRE 9.00 - 14.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 14. in 15. 9. 2023 (ČET 12.00 - 19.00  / PET 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 26. in 27. 9. 2023 (TOR 8.00 - 14.30  / SRE 14.00 - 19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 28. in 29. 9. 2023 (ČET 12.00 - 19.00 / PET 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 2. in 3. 10. 2023 (PON 12.00 - 19.00 / TOR 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 4. in 5. 10. 2023 (SRE 12.00 - 19.00 / ČET 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 17. in 18. 10. 2023 (TOR 14.00 - 21.00 / SRE 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 19. in 20. 10. 2023 (ČET 14.00 - 21.00 / PET 14.00 - 19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 6. in 7. 11. 2023 (PON 13.00 - 20.00 / TOR 15.00 -20.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 10. in 11. 11. 2023 (PET 9.00 - 16.00 / SOB 9.00 - 14.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 24. in 25. 11. 2023 (PET 9.00 - 16.00 / SOB 9.00 -14.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 28. in 29. 11. 2023 (TOR 13.00 - 20.00 / SRE 15.00 -20.00 TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 4. in 6. 12. 2023 (PON 13.00 - 20.00 / SRE 16.00 - 21.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
POTEK IZOBRAŽEVANJA

Usposabljanje za kuharje/ice obsega 14 pedagoških ur, od tega 2 uri teoretičnih vsebin in 12 ur praktičnega usposabljanja v učni kuhinji na BIC Ljubljana (priprava 9 različnih menijev - 3. trajnostni mešani meniji, 3. trajnostni vegetarijanski meniji in 3. trajnostni rastlinski meniji – ki bodo vključevali tudi zahteve glede medicinskih diet).

V sklopu usposabljanja bosta dodatni 2 pedagoški uri namenjeni predstavitvi razlogov za pripravo tovrstnih menijev. Ta del bo potekal v obliki spletne konference in je namenjen vodstvu šol, organizatorjem prehrane ter morebitnim drugim zainteresiranim udeležencem (starši/skrbniki, stari starši učencev, učenci, učiteljsko osebje itd.), ki so del osnovnih šol, ki bodo prijavile na usposabljanje svoje kuharje. Povezavo do spletne konference bomo pred začetkom poslali šoli/vrtcu, ki jo bo posredovala zainteresiranim slušateljem.

POGOJI PRIJAVE IN PRIJAVA

Vseh 16 dvodnevnih kuharskih usposabljanj, ki smo jih na BIC Ljubljana ponujali v terminih od 21. 8.  do 14. 12. 2023 je trenutno zapolnjenih. Zaradi morebitnih sprotnih odjav se lahko mesta na zasedenih terminih še sprostijo. V kolikor bi se želeli usposabljanja udeležiti v zgoraj navedenih terminih, o morebitnih prostih mestih predhodno preverite pri Nataši Rakar iz projektne pisarne na BIC Ljubljana: natasa.rakar@bic-lj.si/01 2807 601.

Iz vsake šole oz. vrtca se lahko prijavi po en kuhar/ica, v primeru prostih mest tudi več. Prednost imajo kuharji/ice iz osnovnih šol, v primeru prostih mest pa se delavnice lahko udeležijo tudi kuharji iz vrtcev.

Šola/vrtec se s prijavo udeleženca na brezplačno usposabljanje zavezuje k temu, da bo 2 meseca po končanem usposabljanju preko vprašalnika posredovala povratne informacije o uspešnosti uvajanja/preizkušanja jedilnikov.

SKUPAJ ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Slovenija ima zastavljen in zakonsko določen cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050. Za izpolnitev tega cilja je potrebno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v vseh sektorjih, kar bo možno zgolj skozi ukrepanje celotne družbe. Del odgovornosti mora prevzeti tudi prehranska politika, tako da celostna obravnava prehranske politike ne vključuje le vidika zdravja in samozadostnosti, temveč tudi vidik okoljske in podnebne trajnosti. To preobrazbo določa tudi Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), ki navaja, da večino emisij, ki izhajajo iz kmetijstva, ni mogoče obravnavati s tehnološkimi rešitvami, lahko pa njihovo zmanjšanje dosežemo s spremembo prehranskih vzorcev in s tem naših prehranskih navad ter potrošnih vzorcev.

Za več splošnih informacij se obrnite na Gregorja Matosa, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra na BIC Ljubljana: gregor.matos@bic-lj.si / 01 2807 629.