Foto: Tim Erjavec, študnet na BIC Ljubljana.

Tim Erjavec: fotograf in študent živilstva in prehrane na BIC Ljubljana

Predstavljamo vam Tima Erjavca, študenta drugega letnika v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli. V prostem času se največ ukvarja s fotografiranjem in poglabljanjem fotografskega znanja, saj se tako lahko vsak dan nauči nekaj novega. Poleg fotografije pa ga veseli tudi živilstvo in delo v laboratoriju in prav s tem razlogom je izbral ta študij.

Kaj vam je (najbolj) všeč med študijem na BIC Ljubljana?

Med študijem na BIC Ljubljana so najbolj zanimive laboratorijske vaje, saj jih predavatelji skupaj z laboranti dobro pripravijo in strokovno ter poučno izvedejo. Zelo zanimivo je bilo tudi praktično izobraževanje, ki sem opravljal na Kemijskem inštitutu.

Kje se vidite v prihodnosti?

V prihodnosti se vidim zaposlenega v živilskem laboratoriju, saj me delo v laboratoriju zanima in mi predstavlja veselje. Zelo rad izvajam analize in delam, tako s kemikalijami, kot z mikroorganizmi. Vedno sem navdušen tudi nad uspešno izvedenimi analizami in rezultati.

Zakaj bi bodočim študentom/kam priporočal, da se vpišejo na BIC Ljubljana?

Vpis na študijski program živilstvo in prehrana bi priporočal vsem študentom, ki jih zanima delo v laboratoriju, zdrava prehrana in dietetika ter opravljanje praktičnega izobraževanja ne samo v lokalnih podjetjih, temveč tudi v tujini.

Zakaj je študij živilstva in prehrane zanimiv?

Študij je zanimiv zaradi strokovnih predmetov in obravnavane snovi, zagnanosti profesorjev in kakovostne razlage, tako v predavalnici kot v laboratoriju.

Kdaj ste se začeli zanimati za fotografijo, kje nabirate izkušnje?

Fotografija mi je bila predstavljena s strani sošolca na gimnaziji, konec leta 2017. Takrat sem se učil osnovne tehnike, nastavitve, kompozicije,… danes pa preko uporabne teorije pridobivam izkušnje s fotografiranjem narave. Trenutno je narava moj najpogostejši in najbolj priljubljen motiv. Seveda pa si tako teoretične kot praktične izkušnje delimo s fotografskimi kolegi.

Kakšen je dober fotograf? Na kaj moramo biti pozorni?

Dober fotograf je zame tisti, ki pazi na vse podrobnosti v fotografiji in se vsi elementi fotografije – kompozicija, glavni subjekt, osvetlitev, scena, … povezujejo v zgodbo, ki si jo opazovalec interpretira na enak način, kot jo je videl fotograf.

Katere motive najraje fotografirate?

Najraje fotografiram motive v naravi in bližinsko/makro fotografijo. Narava me navdušuje že od začetka moje fotografske poti. Tako kot je Ansel Adams povedal: »Moj namen je skozi medij fotografije predstaviti intuitivna opazovanja naravnega sveta, ki imajo lahko pomen za gledalce.«

Kako bi znanje fotografije uporabili v stroki s področja živilstva in prehrane?

Že sedaj v naravi fotografiram npr. žitno polje ali vinograd. Na strokovnih ekskurzijah sem fotografiral tudi proizvodnjo in osnovne surovine ali končne živilske izdelke. Morda se enkrat lotim bližinske fotografije servirane jedi na krožniku, ali pa bi moje fotografije lahko uporabili kot predstavitveni del embalaže izdelka,… menim, da so dobre fotografije lahko velika uporabna obogatitev posameznega področja.