Predavateljici BIC Ljubljana na usposabljanju v Makedoniji

Naši predavateljici na strokovnem usposabljanju v Makedoniji

Naši predavateljici v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, Gordana Vulić in Marija Kostadinov, sta se septembra 2023 udeležili Erasmus+ strokovnega usposabljanja v Makedoniji. Namen obiska je bil preverjanje možnih učnih mesta za prakso študentov, ogled različnih proizvodenj, ki se ukvarjajo s predelavo hrane, dogovarjanje o nadaljnjih obiskih oziroma strokovnih ekskurzijah za študente ipd. Obiskali sta Univerzo sv. Cirila in Metoda v Skopju, Fakulteto za poljedelske znanosti, Inštitut za hrano ter številne obrate za predelavo hrane, kjer sta se dogovarjali o možnosti prakse za študente in druga sodelovanja. Ogledano na terenu bosta z novim študijskim letom vključili tudi v predavanja študentom.