Program živilstvo in prehrana

KAKOVOST IN RAZVOJ

Na BIC Ljubljana smo področje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti prepoznali kot izredno pomembno že leta 1999. V vsem tem obdobju smo sodelovali z različnimi strokovnimi ustanovi, ki so nam vsaka na svoj način predstavljale področje in različne metode ter pristope za razvoj kakovosti, tako na področju srednješolskega izobraževanja (Šola za ravnatelje, Center za poklicno izobraževanje, Zavod za šolstvo) kot tudi višješolskega izobraževanja (NAKVIS, projekt Impletum) ter na področju izobraževanja odraslih (Andragoški center Slovenije). Zaslediti je bilo mogoče razpršenost različnih oblik in metod, s skupnim ciljem, zagotoviti kakovostno izobraževanje za vse udeležence in druge deležnike, ki se nastopajo v izobraževalnem procesu in usposabljanju. S sodelovanjem v strokovni skupini nacionalnega projekta (Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK), ki je vključevala strokovne delavce iz celotne vertikale in z vključitvijo strokovnjakov iz Šole za ravnatelje, Centra za poklicno izobraževanje, Zavoda za šolstvo, Republiškega izpitnega centra in MIZŠ želimo izboljšati naš lastni sistem zagotavljanja kakovosti in prispevati k vzpostavitvi gradnikov, ki pomagajo pri razvoju in podpori zagotavljanju kakovosti drugim šolam in vrtcem.

Na  BIC Ljubljana smo kot eno od najpomembnejših razvojnih usmeritev prepoznali mednarodno sodelovanje, ki ga razumemo kot nujno za uspešen razvoj institucije. Na ravni zavoda razvijamo in izvajamo strategijo internacionalizacije, aktivni smo v evropskem programu mobilnosti Erasmus+, sodelujemo tudi z drugimi Evropskimi državami in vzpostavljamo partnerstva izven Evrope (ZDA, Kanada, Vietnam). Naša želja je, da se mednarodna izkušnja vsaj enkrat v šolskem letu dotakne vsakega zaposlenega in učečega se na BIC Ljubljana.

Sodelovanje na javnih razpisih za pridobivanje sredstev razumemo kot odlično razvojno priložnost, ki jo s pridom izkoriščamo. S tem vsem našim zaposlenim, dijakom, študentom, odraslim udeležencem in ostalim partnerjem ( podjetjem, zaposlenim in brezposelnim osebam ...) omogočamo razvoj novih učnih metod, brezplačna usposabljanja in izobraževanja ter sodobna strokovna znanja, ki jim omogočajo spoznavanje trendov in konkurenčno prednost na trgu dela. Pri izvajanju projektov sodelujemo z drugimi organizacijami v Slovenji in tujini, kar bogati naše izkušnje ter prinaša tudi razvojne smernice, ki so priznane v mednarodnem okolju. Več o naših projektih si preberite tukaj.

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki