Kam greš pa ti na prakso? Predstavitev delodajalcev s podoročja gostinstva, turizma, živilstva in prehrane

31. 1. 2023 smo na BIC Ljubjana, Višji strokovni šoli za naše študente v programih gostinstvo in turizem ter živilstvo in prehrana izvedli predstavitev delodajalcev. Na sejemskih in individualnih predstavitvah so študenti dobili veliko odgovorov od posameznih delodajalcev. Tako lažje izbrali svojega delodajalca za opravljanje praktičnega izobraževanja.