Višja strokovna šola

BIC LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Prvi vpis rednih in izrednih študentov v program živilstvo je bil izveden v študijskem letu 2006/2007. V študijskem letu 2020/21 tako šola deluje že štirinajsto leto in izobražujemo redne in izredne študente v dveh programih – živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem.  

Osrednja pozornost vseh strokovnih delavcev na Višji strokovni šoli je posvečena študentom in ustvarjanju pogojev za uspešen potek in zaključek študija. Najpomembnejši cilj Višje strokovne šole je kakovostno izvajanje študijskega procesa z dobro vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem s podjetji, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega izobraževanja študentov, pri različnih projektih ...

Tako kot do sedaj, si bomo tudi v prihodnje prizadevali za sodelovanje z drugimi višjimi strokovnimi šolami, ki izobražujejo po programu živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem, prav tako tudi ostalimi VSŠ preko sodelovanj v Skupnosti Višjih strokovnih šol RS, skrbeli za dobro mednarodno povezovanje, sodelovali z različnimi inštitucijami s področja živilstva, prehrane, gostinstva, turizma, izobraževanja …

Naše delovanje je vezano na poslanstvo in vizijo BIC Ljubljana, ki ju uresničujemo preko različnih aktivnosti, skladno z razvojnim načrtom oz. strategijo šole in zavoda. 

Tjaša Vidrih

RAVNATELJICA

Spoštovane študentke in študenti, z veseljem vas pozdravljam na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli. Za nami je vrsto let uspešnega delovanja VSŠ. Študijsko leto bo za vse nas polno novosti, izzivov, vsekakor pa upam, da za vas predvsem novih znanj, spretnosti, znanstev in prijateljstev. Poleg izvedbe rednega študijskega procesa, bo novo študijsko leto tudi polno različnih obštudijskih dogodkov, ki vam jih bomo tekom leta ponudili. Med te sodijo priprave na različna nacionalna in mednarodna tekmovanja v obeh izobraževalnih programih, ki ju izvajamo, številni projekti, pri katerih boste imeli možnost sodelovati, delavnice Vsemu sem lahko kos, Od ideje do diplome, otroške kulinarične delavnice, delavnice o pasteh energijskih pijač, prostovoljstvo …

Še naprej vas bomo vzpodbujali k razvoju novih produktov, tako na področju živilstva in prehrane ter gostinstva in turizma.    

S predavatelji in ostalimi strokovnimi sodelavci VSŠ si bomo prizadevali, da vam omogočimo kvalitetno izobraževanje, ki ga boste v času vašega študija podkrepili s praktičnimi izkušnjami v različnih slovenskih in tujih podjetjih. Pridobili boste ustrezna splošna in strokovna znanja. Oba višješolska programa sta zastavljena tako, da študenti prejmete znanja s področja ekonomike in poslovanja, vodenja, trženja, komunikacije, informatike ter varovanja okolja. Strokovna znanja so v živilstvu in prehrani vezana na področja tehnologij v živilstvu in prehrani ter gastronomije in dietetike. Program gostinstvo in turizem pa je glede stroke razdeljen na osnove v gostinstvu, kulinarične ter strežne veščine, F&B, projekte v gostinstvu, kongresni turizem in na projekte v turizmu.

Pri svojem delu se močno povezujemo s slovenskim gospodarstvom in študentom omogočamo pridobivanje praktičnih izkušenj v konkretnih delovnih okoljih. Poleg tega številni naši predavatelji prihajajo iz gospodarstva. Vsako leto v študijski proces vključimo vabljene predavatelje, ki študentom predstavijo primere dobrih praks, svoje izkušnje in karierne poti. Tako vam zagotavljamo izobraževanje in usposabljanje, ki je primerljivo z evropsko uspešno prakso in vam omogoča večjo zaposljivost na evropskem trgu dela. Trg dela namreč ne zahteva le dobro teoretično podkovane kadre, ampak tudi že nekoliko bolj praktično izurjene bodoče zaposlene, ki svoje delo že poznajo oz. imajo z njim že konkretne izkušnje in so tako tudi takoj pripravljeni poprijeti za delo. Trg dela zahteva širok nabor osvojenih kompetenc, ki jih prejmete preko rednega izobraževalnega procesa in tudi preko različnih obštudijskih dejavnosti, ki vam jih bomo tekom leta ponudili.

Zavedamo se, da je edina garancija razvoja višje strokovne šole uspešnost, zadovoljstvo in zaposljivost naših študentov oz. diplomantov. Tega pa nikakor ne bi mogli uresničiti brez kakovostnih, za delo motiviranih in visoko usposobljenih sodelavcev višje strokovne šole – predavateljev, inštruktorjev, laborantov, tutorjev, ostalih strokovnih sodelavcev in mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetjih. Vsi skupaj si bomo prizadevali, da dobite kvalitetna znanja. Skrbeli bomo za dobre medsebojne odnose, ki so osnovni pogoj za razumevanje in sodelovanje med vsemi sodelujočimi v tem izobraževalnem procesu, prav tako pa bomo tudi v bodoče delovali na osnovi individualnega pristopa do vas, naših študentov in diplomantov. Diplomante bomo zopet povezali s šolo preko aktivnejšega alumni kluba.

Študenti in študentke, izobraževanje je že del vašega vsakdanjika, porazdelite si svoj čas in naredite si načrt, da boste uspešni pri svojem študiju, a hkrati imeli dovolj časa za rekreacijo, za zdrave prehranjevalne navade, za hobije, druženje, zabavo ... Mi pa vas bomo na vaši študijski poti usmerjali naprej k cilju – to je k znanju. Vsem želimo uspešno študijsko leto.

mag. Tjaša Vidrih
Ravnateljica Višje strokovne šole

PREDAVATELJI IN DRUGI SODELAVCI   

PREDMET E-MAIL
Vanja BANKO ANŽ, ŽAŽ, TRŽ, TPŽ, TML, TME, TPE vanja.banko@bic-lj.si
dr. Dejan BAVČAR TVI dejan.bavcar@kis.si 
Janja BLATNIK TTU janja.blatnik@bic-lj.si
Marjeta CEVC KOD2 marjeta.cevc@bic-lj.si
mag. Dejan CVITKOVIČ SIS, PIS dejan.cvitkovic@bic-lj.si
Rok DEMIČ TRB rok.demic@bic-lj.si 
dr. Katja GOBEC TRB katja.gobec@guest.arnes.si
dr. Matej GREGORIČ PGK matej.gregoric1@gmail.com
Eva GROHAR GROS ZKN, PRD, PGK, TPŽ, ANŽ eva.grohar-gros@bic-lj.si
Mateja HRIBERŠEK BINTER PGK, SKŽ, TVI, ŽMB, PRZ, ZKN, PRD, TOP, TRB mateja.hribersek@bic-lj.si
Boštjan HUMSKI OST, SOD, OGD, HOK, PHT, BAR bostjan.humski@bic-lj.si
mag. Muharem HUSIĆ OKM 19julij@gmail.com
Jerneja KAMNIKAR OGD, SOD1, SOD2, OST jerneja.kamnikar@vivo.si
Marija KOSTADINOV TME, TPŽ, TRB, TML, TRŽ, TPE, TVI marija.kostadinov@bic-lj.si
dr. Boris KOVAČ TPŽ, TRŽ, PRZ, PRD boris.kovac@fvz.upr.si
Stanislava KRAPEŽ, MA STA stasa.krapez@hotmail.com
mag. Jasna KRŽIN STEPIŠNIK PSV jasna.krzin-stepisnik@bic-lj.si
dr. Lea KUŽNIK TGK, DTD, PRI lea.kuznik@bic-lj.si 
Gašper JAN SIMON ŽAŽ gasper-jan.simon@bic-lj.si
Tomaž LEBEN SOD1 tomaz.leben@bic-lj.si
mag. Vesna LOBOREC EKT, EMP, EKP, PHT, PRI vesna.loborec@bic-lj.si
Jana MARINČEK STN jana.marincek@bic-lj.si 
Jaka MIHELČIČ TRB, ŽAŽ, TML, ŽMB, TME, PRZ, TOP, PGK, PRD, SKŽ, ZKN jaka.mihelcic@bic-lj.si
Andrej MOLK KOD1, OKU, OGD andrej.molk@bic-lj.si
mag. Breda PEČOVNIK OKD, TSK, OKO breda.pecovnik@cd-cc.si
mag. Rudolf RUMBAK WEL, PHT rudi.rumbak@kabelnet.net
dr. Špela SCHRADER TRB spela.schrader@bic-lj.si 
Neli SELAN OKU, KOD, HOK, OGD neli.selan@bic-lj.si
Mojca SMERAJEC PRI, TPŽ mojca.smerajec@bic-lj.si
Katarina SMOLE SKŽ, ŽMB, TOP, ŽAŽ katarina.smole@bic-lj.si
Špela SUŠNIK ŠABEC ZKN, ANŽ spela.sabec@gmail.com 
Jasna ŠČEK STI jasna.scek@bic-lj.si
dr. Maja ŠTEKOVIČ STA maja.stekovic@bic-lj.si 
mag. Irena ŠTRUMBELJ DRUSANY ŽAŽ, ANŽ irena.strumbelj-drusany@bic-lj.si
dr. Jani Ivan TOROŠ TŽP, OHP, OPM jani.toros@imi-institute.org
mag. Tjaša VIDRIH OKU, KOD, PGK tjasa.vidrih@bic-lj.si
mag. Marina VODOPIVEC PSV marina.vodopivec@bic-lj.si
dr.sc. (Bosna in Hercegovina) Gordana VULIĆ OGS, HIP, HOK, GAS, PRZ, TVI gordana.vulic@bic-lj.si
Janez ZAVRL PRP janez.zavrl@guest.arnes.si
Janez ŽUST OST, SOD, HOK, OGD janez.zust@bic-lj.si

Vabimo k prijavam za imenovanje v naziv predavatelj. Več informacij je na POVEZAVI

Vabljeni!

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki