Top štipendija za top dijake

Priložnosti za mlade

Kot podjetje z dolgoletno tradicijo se zavedamo, da se spoznavanje podjetja ne začne ob zaposlitvi, temveč že mnogo prej. S tem namenom smo oblikovali niz ugodnosti in aktivnosti za dijake, s katerimi razvijamo uspešno in dolgotrajno sodelovanje.

S šolami in dijaki se srečujemo na različnih dogodkih in srečanjih, kjer lahko naši strokovnjaki in predavatelji predstavijo Mercator in poklice, pomembne za naše podjetje. Prav tako vam lahko iz prve roke odgovorijo na marsikatero zanimivo vprašanje in predstavijo možnosti nadaljnjega sodelovanja.

Bogata tradicija in zanimivi projekti, ki jih izvajamo v našem podjetju, predstavljajo odlično izhodišče za pripravo šolskih seminarskih ali projektnih nalog. Dijakom je med šolskim letom na voljo opravljanje delovne prakse, med počitnicami pa počitniško delo v naših prodajalnah in skladiščih. Prav delovna praksa za marsikoga pomeni prvi stik delovnim okoljem. Vedno se trudimo, da bodo lahko dijaki teoretično znanje nadgradili z dragocenimi izkušnjami v praksi.

Ugodnosti, ki jih nudimo dijakom (iz letaka za štipendije):

  • kadrovska štipendija v višini 200 €,
  • možnost opravljanja delovne prakse,
  • možnost opravljanja počitniškega dela,
  • možnost zaposlitve v Mercatorju po zaključku šolanja.

Kontakt: zaposlitev@mercator.si