BIC Ljubljana, družbeno odgovoren delodajalec

Naša družbena odgovornost: več kot 50 ukrepov za naše zaposlene

Ponosno lahko povemo, da že celi dve leti skrbimo za vpeljavo kar 51 ukrepov certifikata Družbeno odgovoren delodajalec! V letu 2022 smo skupaj izvedli pestro paleto aktivnosti, ki so prispevale k naši družbeni odgovornosti.

NAŠA DRUŽBENA ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH, DRUŽBE IN OKOLJA

Sledili smo trajnostnim ciljem, ki smo si jih zadali v trajnostnem poročilu, poskrbeli za ustrezno razsvetljavo z namestitvijo led žarnic, se udeleževali izobraževanj s področja družbene odgovornosti in skrbeli za izobraževanje vseh starostnih skupin zaposlenih. S posebnimi letaki smo zaposlene ozaveščali o varčevanju z energijo. Organizirali smo 12 izmenjav viškov hrane in izvedli izmenjevalnico otroških oblačil in opreme. Obdarili smo 8 novorojenčkov in 8 prvošolčkov naših zaposlenih ter organizirali predavanja Šole za starše.

Vzpodbujali smo pitje vode iz pipe in uporabo steklenic, zmanjševanje uporabe plastike, manjšo porabo mesa v naših jedilnikih in uporabo lokalnih ter pravičnih sestavin z našim pravičnim kifeljčkom, ki smo ga razvili v naši pekarni.

Spodbujali smo družini prijazne ukrepe za naše zaposlene, kot je denimo prilagoditev delovnih pogojev zaradi skrbstvenih obveznosti.

V okviru skupine za prostovoljstvo na BIC Ljubljana smo krepili vrednote prostovoljstva, spoštovanje različnosti in kulturo zahvaljevanja.

S pestro ponudbo športnih vadb za zaposlene in organizacijo športnih dni smo spodbujali tudi našo športno aktivnost in zdrav življenjski slog. Bilo je zanimivo leto in že se veselimo novega. Hvala vsem!

CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Certifikat preko nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Na takšen način se v posameznih podjetjih in organizacijah izboljšujejo delovni pogoji, vzpostavljajo fleksibilne oblike organiziranosti dela, dviguje nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture, s čimer se vzpostavlja privlačno okolje za delo.