EkoHiša BIC Ljubljana

EkoHiša BIC Ljubljana z novim predstavitvenim videom

Na BIC Ljubljana na Cesti v Mestni log 47, ob naši Gimnaziji in veterinarski šoli je s septembrom 2020 pričel obratovati nov šolski objekt BIC Ljubljana, s katerim smo zagotovili ustrezne prostore za izobraževalni program naravovarstveni tehnik, ki deluje pod okriljem BIC Ljubljana, Živilske šole.

Pripravili smo tudi predstavitveni video o naši EkoHiši BIC Ljubljana.

OGLEJ SI VIDEO EKOHIŠE BIC LJUBLJANA