prijava in vpis na višjo strokovno šolo

Prijava in vpis na višjo strokovno šolo za študijsko leto 2024/25

V višješolska študijska programa Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana se za prihodnje študijsko leto 2024/25 lahko vpišete na naslednja vpisna mesta:

  Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta*
Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij
Gostinstvo in turizem 120 70 4 30
Živilstvo in prehrana 90 70 3 30

Prvi prijavni rok za vpis v novo študijsko leto 2024/2025 poteka od 20. februarja do 15. marca 2024, z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec je potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si. Prijavni obrazec lahko podpišete ročno ali elektronsko.

Višješolska prijavna služba bo do 22. julija 2024 kandidate, ki se boste za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na Višji strokovni šoli do 22. avgusta 2024. 

Drugi prijavni rok poteka od 23. do 29. avgusta 2024. Prijavite se z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec je potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si. Prijavni obrazec lahko podpišete ročno ali elektronsko.   

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2024 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bo potekal na Višji strokovni šoli do 1. oktobra 2024. 

Vpis v IZREDNI študij: 
Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višji strokovni šoli do 9. oktobra 2024, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve.

Informacije o prijavi in vpisu so na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje (objavljen 1. februarja 2024). 

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana, v referatu za študentske zadeve, po telefonu 01 28 07 606 ali po e-pošti vss@bic-lj.si. Lepo vabljeni :-)

* dodatna vpisna mesta so namenjena vpisu tujcev. Za redni študij so dodatna mesta na voljo državljanom držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti (Črna gora, BiH, Makedonija, Srbija in Kosovo).