Vir slike: https://www.popolnapostava.com/indeks-telesne-mase-itm/

Vaje študentov živilstva in prehrane s področja prehrane in zdravja

Zdrav življenjski slog in prehranske navade so ena izmed vsebin, ki jih obravnavajo študenti 1. letnika programa živilstvo in prehrana pri predmetu Prehrana in zdravje. Na eni od vaj ocenjujejo stanje prehranjenosti in ga interpretirajo.

Za oceno prehranjenosti uporabljajo enostaven izračun, to je indeks telesne mase (ITM), ki upošteva zgolj telesno maso in višino.

Indeks telesne mase (ITM) (angleško: body mass index, BMI) je mera, ki nam pove v kakšnem razmerju sta telesna masa in višina ter s tem nakazuje prehranjenost osebe. Običajno je ITM v sorazmerju z odstotkom telesne maščobe, ne pa vedno.  Normalno telesno maso predstavlja ITM 18,5 – 24,9. Formula za izračun je:

ITM

Ta indeks ne upošteva vrste drugih dejavnikov, ki so pomembni pri vrednotenju stanja prehranjenosti in sestave telesa zato poleg tega na vajah študenti merijo obseg pasu, obseg bokov, odstotek mišične mase, odstotek maščobne mase in kožno gubo.

Ocena prehranjenosti je pomembna predvsem za oceno tveganja izpostavljenosti kroničnim nenalezljivim boleznim. Na vajah ugotavljamo, da je med študenti tudi nekaj takih, ki imajo prekomerno telesno maso kar je v skladu s podatki,  da je v Sloveniji prekomerno hranjenih in debelih približno 40 % odraslih (okrog 29 % žensk in 48 % moških) ter 17 % mladostnikov.