Krkine nagrade 2022 BIC Ljubljana

Dijaki tehniške gimnazije osvojili Krkino nagrado in priznanja!

V Krki so 23. 9. 2022 razglasili prejemnike 52. Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Na razpis se je odzvalo 69 mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki so ob pomoči mentorjev in somentorjev pripravili 42 raziskovalnih nalog. Dijakinje in dijaki BIC Ljubljana v programu tehniške gimnazije so skupaj prejeli 1 Krkino nagrado in 3 Krkina priznanja!

Krkino nagrado sta prejeli

Živa Vilfan in Nina Malovrh: Analiza prisotnosti odpornostnih genov pri križancih navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.) Mentorji: Dr. Barbara Pipan, Teja Krpan, Gašper Jan Simon

Krkina priznanja so prejeli

Megi Jerina in Anamarija Japelj (mentorji Tomaž Žigon, Brigita Tomšič, prof. dr. Barbara Simončič) , Oskar Bohinc in Tristan Baš (mentorice Urša Metelko, dr. Jerica Sabotič, Tanja Zupan) ter Tobija Košir in Miha Jozelj (mentorji Marko Jeran, prof. dr. Veronika Kralj-Iglič, Lidija Gnidovec).

Čestitamo vsem dijakinjam, dijakom, mentoricam in mentorjem! 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo sodelujočim zunanjim mentorjem in institucijam, ki so z nami sodelovali v šolskem letu 2021/22: 

  • Veterinarska fakulteta
  • Kmetijski inštitut
  • Inštitut Jožef Stefan
  • Pedagoška fakulteta
  • Biotehniška fakulteta
  • Živalski vrt Ljubljana
  • Zasebni laboratorij za rastlinsko citogenetiko
  • Naravoslovnotehniška fakulteta – oddelek za tekstilno in oblačilno inženirstvo
  • Zdravstvena fakulteta
  • Pivovarna Humanfish