Starši gvš

STARŠI BIC LJUBLJANA, Gimnazije in veterinarske šole

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva roditeljska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

 RODITELJSKI SESTANKI 

 

 1.

 6. september 2019

 2.

 16. januar 2020

 SKUPNE GOVORILNE URE 

 

 1.

 28. november 2019

 2.

 16. januar 2020

 3. 

 16. april 2020

UČITELJI URNIK A URNIK B
Mojca CIGLER ČETRTEK,   4. ura TOREK,   4. ura
Tadej CVENK TOREK,   3. ura TOREK,   3. ura
Rok DEMIČ TOREK,   3. ura PONEDELJEK,   3. ura
Tine ELERŠEK PONEDELJEK,   6. ura TOREK,   1. ura
Mag. Urška ENIKO TOREK,   2. ura SREDA,   4. ura
Karla FERLIC PETEK,   5. ura PETEK,   4. ura
Lidija GNIDOVEC ČETRTEK,   5. ura ČETRTEK,   3. ura
Alenka GOLOB KOMAN PETEK,   4. ura ČETRTEK,   4. ura
Mag. Emil GRAH ČETRTEK,   4. ura TOREK,   4. ura
Lilijana GROS PONEDELJEK,   5. ura PONEDELJEK,   5. ura
Suzana HAJDINJAK TOREK,   3. ura TOREK,   5. ura
Tjaša KLEMEN PONEDELJEK,   2. ura PONEDELJEK,   3. ura
Dr. Jurij KOČAR ČETRTEK,   4. ura ČETRTEK,   5. ura
Tadeja KOLAR PONEDELJEK,   5. ura TOREK,   6. ura
Vesna KRAMBERGER PONEDELJEK,   6. ura PONEDELJEK,   6. ura
Mag. Maja KUHAR PONEDELJEK,   3. ura TOREK,   3. ura
Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR TOREK,   4. ura TOREK,   4. ura
Monika MORATO SREDA,   3. ura SREDA,   3. ura
Bianka MERTELJ ČETRTEK,   6. ura SREDA,   5. ura
Aliana MOSCATELLO SREDA,   4. ura SREDA,   3. ura
Katarina NARED-VOLAVŠEK PONEDELJEK,   5. ura PONEDELJEK,   5. ura
Vera PAVLIČ PETEK,   3. ura PETEK,   4. ura
Andreja PETEK TOREK,   3. ura ČETRTEK,   4. ura
Maja PODVORNIK SREDA,   2. ura ČETRTEK,   2. ura
Tatjana POSAVEC ČETRTEK,   6. ura TOREK,   3. ura
Jože PREMRU ČETRTEK,   1. ura ČETRTEK,   7. ura
Mag. Jože PROSENIK PONEDELJEK,   4. ura TOREK,   3. ura
Darja RIZMAL PONEDELJEK,   3. ura ČETRTEK,   2. ura
Nina ROZMAN SREDA,   8. ura SREDA,   8. ura
Katarina RUGANI TOREK,   5. ura PONEDELJEK,   5. ura
Nina SITAR SREDA,   4. ura ČETRTEK,   3. ura
Andrej STRAJN ČETRTEK,   3. ura ČETRTEK,   2. ura
Mateja Stubelj SREDA,   6. ura PONEDELJEK,   5. ura
Jasna ŠČEK SREDA,   6. ura TOREK,   4. ura
Janez ŠORC SREDA,   5. ura SREDA,   5. ura
Laura ŠPIK SREDA,   5. ura SREDA,   5. ura
Mihaela TERKOV PETEK,   3. ura PETEK,   5. ura
Alja TUFEGDŽIĆ TOREK,   7. ura TOREK,   7. ura
Nives VIŠNAR ČETRTEK,   5. ura ČETRTEK,   5. ura
Mag. Bogdan ZDOVC SREDA,   7. ura SREDA,   7. ura
Adela ŽIGERT PETEK,   5. ura PETEK,   5. ura

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda.

Prvi sestanek sveta staršev

3. oktober 2019

Drugi sestanek sveta staršev

16. april 2020

V šolskem razvojnem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Poslovniku šolskega razvojnega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠRS v lanskem šolskem letu. Poleg prispevkov v Šolski razvojni sklad bomo veseli tudi donacij. 

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski, zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

Tukaj dostopate do e-redovalnice

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki