Starši gvš

STARŠI BIC LJUBLJANA, Gimnazije in veterinarske šole

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva roditeljska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

 RODITELJSKI SESTANKI 

 

 1. roditeljski sestanek

 

1. roditeljski sestanek za 3. in 4. letnike je v šoli 7. 9.2023

(izjema je oddelek 3.A, ki bo imel sestanek 8. 9.2023 ob 16.30 uri)

1. roditeljski sestanek za 1. in 2. letnike je v šoli 8. 9.2023

(izjema je oddelek 1.VE, ki bo imel sestanek 7. 9.2023 ob 16.30 uri,

izjema je oddelek 1.A, ki bo imel sestanek 13. 9. ob 16.30 uri)

 2. roditeljski sestanek

 

17. januar 2024 (1. in 2. letniki v šoli) in 18. januar 2024 (3.

in 4. letniki v šoli)

 SKUPNE GOVORILNE URE 

 

 skupna govorilna ura

 23. november 2023

 skupna govorilna ura

 25. januar 2024

 skupna govorilna ura

 18. april 2024

Starši se lahko v času pouka naročite na pogovorne ure z učiteljem tako, da pošljete elektronsko sporočilo posameznemu učitelju.

UČITELJI 

URNIK A 

URNIK B 

Tina BOLTA

PET, 3.ura

PET,3.ura

   Alja BORDON

TOR, 7.ura

SRE, 7.ura

Mojca CIGLER

SRE, 4.ura

SRE, 4.ura

Tadej CVENK

PET, 4.ura

TOR, 4.ura

Rok DEMIČ

SRE, 4.ura

SRE, 4.ura

Tine ELERŠEK

PON, 4.ura

SRE, 7.ura

Mag. Urška ENIKO

SRE, 3.ura

SRE, 4.ura

Alenka GOLOB-KOMAN

TOR, 4.ura

ČET, 4.ura

   Katarina GORIČAN RUGANI

PET, 2.ura

PON, 3.ura

mag. Emil GRAH

ČET, 2.ura

PET, 5.ura

Lilijana GROS

ČET, 6.ura

ČET, 5. ura

Suzana HAJDINJAK

ČET, 3. ura

ČET, 4. ura

Tjaša KLEMEN

TOR, 4.ura

TOR, 4. ura

  Anja KNEZ

SRE, 4.ura

SRE, 3.ura

  Matic KOKOŠAR

TOR, 4.ura

TOR, 4.ura

Tadeja KOLAR

ČET, 5.ura

ČET, 5.ura

   Pia KOVAČ

TOR, 1.ura

TOR, 1.ura

Dr. Metod KOVAČIČ

TOR, 0.ura

TOR, 0.ura

Vesna KRAMBERGER

ČET, 5.ura

ČET, 5.ura

Mag. Maja KUHAR

SRE, 8.ura

TOR, 3.ura

Elma LJUTIĆ

ČET, 2.ura

PET, 2.ura

  Maja MAROLT

SRE, 5.ura

SRE, 5.ura

Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR

TOR, 8.ura

TOR, 8.ura

Bianka MERTELJ

PON, 4.ura

TOR, 4.ura

Monika Morato

PET, 3. ura

PET, 5.ura

Aliana MOSCATELLO 

SRE, 3. ura

SRE, 3.ura

Katarina NARED VOLAVŠEK 

ČET, 3.ura

ČET, 3.ura

Andreja PETEK 

PON, 4.ura

PON, 4.ura

Maja PODVORNIK 

PON, 5.ura

ČET, 5.ura

Jože PREMRU 

PON, 7.ura

PON, 7.ura

Mag. Jože PROSENIK 

TOR, 3.ura

TOR, 3.ura

Nina ROZMAN 

PON, 8.ura

PON, 8.ura

Nina SITAR 

PET, 5.ura

TOR, 6.ura

  Dr. Miha SLAPNIČAR 

TOR, 9.ura

TOR, 9.ura

   Andraž STARIČ

PON, 7. ura

PON, 7. ura

Andrej STRAJN 

PON, 6. ura

TOR, 6.ura

Jasna ŠČEK 

SRE, 6.ura

SRE, 6.ura

Laura ŠPIK 

PON, 4.ura

ČET, 6.ura

Eva TASIČ 

SRE, 7.ura

SRE, 7.ura

Mihaela TERKOV 

TOR, 4.ura

TOR, 5.ura

Lidija ZAVASNIK

TOR, 3.ura

TOR, 3.ura

Mag. Bogdan ZDOVC 

SRE, 7.ura

SRE, 7.ura

Lea ZUPAN

TOR, 3.ura

TOR, 4.ura

Adela ŽIGERT 

TOR, 5.ura

TOR, 5. ura

Tomaž ŽIGON 

PON, 6.ura

PON, 3.ura

 

 

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda.

1. seja sveta staršev

28. september 2023

2. seja sveta staršev

17. april 2024

V šolskem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Pravilih šolskega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠS v lanskem šolskem letu in Načrt šolskega sklada za šolsko leto 2023/2024. Poleg prispevkov v Šolski  sklad bomo veseli tudi donacij.

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski, zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

Tukaj dostopate do e-redovalnice

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki