Starši gvš

STARŠI BIC LJUBLJANA, Gimnazije in veterinarske šole

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva roditeljska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

 RODITELJSKI SESTANKI 

 

 1.

 6. september 2019

 2.

 16. januar 2020

 SKUPNE GOVORILNE URE 

 

 1.

 28. november 2019

 2.

 16. januar 2020

 3. 

 16. april 2020

UČITELJI

URNIK A

URNIK B

Mojca CIGLER

ČETRTEK,   4. ura

TOREK,   4. ura

Tadej CVENK

TOREK,   3. ura

TOREK,   3. ura

Rok DEMIČ

TOREK,   3. ura

PONEDELJEK,   3. ura

Tine ELERŠEK

PONEDELJEK,   6. ura

TOREK,   1. ura

Mag. Urška ENIKO

TOREK,   2. ura

SREDA,   4. ura

Karla FERLIC

PETEK,   5. ura

PETEK,   4. ura

Lidija GNIDOVEC

ČETRTEK,   5. ura

ČETRTEK,   3. ura

Alenka GOLOB KOMAN

PETEK,   4. ura

ČETRTEK,   4. ura

Mag. Emil GRAH

ČETRTEK,   4. ura

TOREK,   4. ura

Lilijana GROS

PONEDELJEK,   5. ura

PONEDELJEK,   5. ura

Suzana HAJDINJAK

TOREK,   3. ura

TOREK,   5. ura

Tjaša KLEMEN

PONEDELJEK,   2. ura

PONEDELJEK,   3. ura

Dr. Jurij KOČAR

ČETRTEK,   4. ura

ČETRTEK,   5. ura

Tadeja KOLAR

PONEDELJEK,   5. ura

TOREK,   6. ura

Vesna KRAMBERGER

PONEDELJEK,   6. ura

PONEDELJEK,   6. ura

Mag. Maja KUHAR

PONEDELJEK,   3. ura

TOREK,   3. ura

Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR

TOREK,   4. ura

TOREK,   4. ura

Monika MORATO

SREDA,   3. ura

SREDA,   3. ura

Bianka MERTELJ

ČETRTEK,   6. ura

SREDA,   5. ura

Aliana MOSCATELLO

SREDA,   4. ura

SREDA,   3. ura

Katarina NARED-VOLAVŠEK

PONEDELJEK,   5. ura

PONEDELJEK,   5. ura

Vera PAVLIČ

PETEK,   3. ura

PETEK,   4. ura

Andreja PETEK

TOREK,   3. ura

ČETRTEK,   4. ura

Maja PODVORNIK

SREDA,   2. ura

ČETRTEK,   2. ura

Tatjana POSAVEC

ČETRTEK,   6. ura

TOREK,   3. ura

Jože PREMRU

ČETRTEK,   1. ura

ČETRTEK,   7. ura

Mag. Jože PROSENIK

PONEDELJEK,   4. ura

TOREK,   3. ura

Darja RIZMAL

PONEDELJEK,   3. ura

ČETRTEK,   2. ura

Nina ROZMAN

SREDA,   8. ura

SREDA,   8. ura

Katarina RUGANI

TOREK,   5. ura

PONEDELJEK,   5. ura

Nina SITAR

SREDA,   4. ura

ČETRTEK,   3. ura

Andrej STRAJN

ČETRTEK,   3. ura

ČETRTEK,   2. ura

Mateja Stubelj

SREDA,   6. ura

PONEDELJEK,   5. ura

Jasna ŠČEK

SREDA,   6. ura

TOREK,   4. ura

Janez ŠORC

SREDA,   5. ura

SREDA,   5. ura

Laura ŠPIK

SREDA,   5. ura

SREDA,   5. ura

Mihaela TERKOV

PETEK,   3. ura

PETEK,   5. ura

Alja TUFEGDŽIĆ

TOREK,   7. ura

TOREK,   7. ura

Nives VIŠNAR

ČETRTEK,   5. ura

ČETRTEK,   5. ura

Mag. Bogdan ZDOVC

SREDA,   7. ura

SREDA,   7. ura

Adela ŽIGERT

PETEK,   5. ura

PETEK,   5. ura

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda.

Prvi sestanek sveta staršev

3. oktober 2019

Drugi sestanek sveta staršev

16. april 2020

V šolskem razvojnem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Poslovniku šolskega razvojnega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠRS v lanskem šolskem letu. Poleg prispevkov v Šolski razvojni sklad bomo veseli tudi donacij. 

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski, zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

Tukaj dostopate do e-redovalnice

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki