SPORAZUM O KREPITVI MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA  NA PODROČJU RAZVOJA KADROV V PEKARSKI PANOGI mag. Jasna Kržin Stepišnik, BIC Ljubljana

Podpisali smo sporazum o krepitvi medsebojnega sodelovanja na področju kadrov v pekarski panogi

BIC Ljubljana, ključne izobraževalne organizacije na področju pekarstva in Sekcija za pekarstvo, ki deluje v okviru GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (GZS – ZKŽP) smo podpisali poseben sporazum o krepitvi sodelovanja na področju razvoja kadrov v pekarski panogi.

Sporazum smo podpisali Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Biotehniški center Naklo,  Izobraževalni center Piramida Maribor, Šolski center Šentjur in Sekcija za pekarstvo pri GZS - Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij.

POMANJKANJE KADROV PEKARSKE PANOGE

Podpisniki prepoznavamo kadre kot enega največjih in najbolj akutnih izzivov pekarske panoge ter hkrati kot enega ključnih dejavnikov prihodnjega razvoja. Prepoznavamo skupne cilje pri razvoju kadrov v pekarski panogi in se zavezujemo k medsebojnemu sodelovanju na tem področju. Povezovanje gospodarstva in izobraževalnih institucij je tudi pomemben del strategije SRIP HRANA na področju razvoja kadrov v agroživilstvu.

KLJUČNA JE PROMOCIJA POKLICEV V PEKARSKI PANOGI

Sporazum opredeljuje krepitev medsebojnega sodelovanja podpisnikov predvsem na področjih promocije poklicev v pekarski panogi, identificiranja potreb po znanju in kompetencah za zaposlitev v pekarski panogi, izvajanja in razvoja vsebin izobraževanja ter usposabljanja, karierne orientacije, mentorstva ter strokovne prakse za dijake oziroma študente, kadrovskega štipendiranja, zaposlovanja ter raziskav in razvoja znanj v pekarski panogi.

Za doseganje namena in ciljev sporazuma bo v kratkem oblikovano delovno telo, ki ga bodo sestavljali podpisniki in po potrebi drugi deležniki.

Janez Bojc, predsednik Sekcije za pekarstvo pri GZS – ZKŽP je ob podpisu sporazuma izpostavil:

»Slovenija je dežela odličnega kruha in pekovskih izdelkov. Slovenska pekarska panoga je skozi desetletja, tudi s pomočjo projektov kot je »Odlični pekovski izdelki«, dosegla izjemno visoko raven kakovosti, s katero danes suvereno in samozavestno prestopa meje Slovenije in dosega zavidljivo konkurenčno pozicijo na tujih trgih. Svojo odličnost bomo slovenska pekovska podjetja v prihodnje lahko zagotavljala le, če bomo v svojih vrstah združevali najboljše in najbolj predane sodelavce. Zato me veseli, da so se ključne izobraževalne ustanove, ki razvijajo kadre za pekovsko panogo, pozitivno odzvala na našo pobudo k podpisu sporazuma o krepitvi sodelovanja na področju razvoja kadrov

20. OBLETNICA PROJEKTA ODLIČNI PEKOVSKI IZDELKI

Sporazum je bil podpisan ob 20. obletnici projekta »Odlični pekovski izdelki«, ki je visoko strokovno in uveljavljeno ocenjevanje najbolj kakovostnih, inovativnih in izstopajočih izdelkov s področja pekarstva kot tudi slaščičarstva in testeninarstva v Sloveniji. Projekt je edinstven in kredibilen primer spodbujanja odličnosti tako v slovenskem kot tudi širšem evropskem prostoru. Skupno je bilo v 20. letih podeljenih 1566 priznanj. Največ priznanj, 943, je bilo podeljenih v kategoriji kruha. Število prijavljenih izdelkov je v zadnjih desetih letih, v  primerjavi s prvim desetletnim obdobjem, poraslo za 4-krat.