Udeležili smo se zaključnega srečanja partnerjev v projektu projektu Erasmus+ Genuine Digi na Nizozemskem

V torek, 4.4. in sredo, 5.4.2023 je v Doetinchem na Nizozemskem potekalo zaključno srečanje partnerjev v projektu Erasmus+, Genuine Digi. Srečanje so gostili na Graafschap College, kjer so nam predstavili tudi inovacijski center Civon.

Projekt je namenjen izboljšanju digitalnih in pedagoških kompetenc učiteljev poklicnega izobraževanja. Projekt je bil usmerjen v izmenjavo izkušenj, učenje iz dobrih praks in sprejemanje učinkovitih digitalnih rešitev za izobraževanje na daljavo.

Primarni cilji projekta so:

  • Izboljšati digitalne in pedagoške kompetence učiteljev poklicnega izobraževanja.
  • Razviti boljše pedagoške metode za učenje na daljavo in e-učenje.
  • Izboljšati kakovost usmerjanja in poučevanja študentov.

Za dosego teh ciljev smo v projektu pregledali e-izobraževanja po institucijah, organizirali delavnice in spletne seminarje ter ustvarili pedagoške modele za učinkovito implementacijo e-izobraževanja. S pedagoškega vidika je bil cilj projekta zagotoviti bolj kakovostno usmerjanje in poučevanje učencev v digitalni dobi.