BIC Ljubljana Družbeno odgovoren delodajalec

Skrbimo za izboljšanje delovnih pogojev naših zaposlenih: prejeli smo napredni certifikat družbeno odgovoren delodajalec

Po uspešnem izvajanju ukrepov pristopnega krovnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, smo na BIC Ljubljana pridobili Napredni 1 certifikat Družbeno odgovoren delodajalec- Krovni certifikat!

Naša direktorica, mag. Jasna Kržin Stepišnik je na podelitvi certifikata, ki je potekala 17. 5. 2022 izpostavila, da je družbena odgovornost ključnega pomena za izobraževalne ustanove: Zaveza za družbeno odgovorno delovanje je za organizacijo s področja vzgoje in izobraževanja še posebej pomembna. Zavedamo se, da se odraža tudi v odnosu do dijakov in študentov, ki jih izobražujemo.« 

PREBERITE PRISPEVEK V ČASOPISU DELO

Še naprej bom v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom skrbeli za izboljšanje delovnih pogojev naših zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo. 

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000. Osredotoča se na izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo. Je edini certifikat v Sloveniji, ki spremlja tudi napredek podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti v širšem smislu.