Stanje prijavljenih v programu veterinarski tehnik in tehniška gimnazija

Stanje prijav na dan 11. 5. 2020