Sodelovali smo na okrogli mizi Pedagoškega vikenda na temo Ko družina ni več varno zavetje

Društvo študentov psihologije Slovenije in Društvo študentov andragogike in pedagogike sta pripravila tradicionalni Pedagoški vikend 2023, ki je potekal 17. in 18. marca na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Okrogle mize na temo Ko družina ni več varno zavetje sta se udeležili tudi naši sodelavki iz svetovalne službe na BIC Ljubljana, Živilski šoli, Tanja Kek in Ana Pančur in predstavili pomembne poudarke, na katere moramo biti pozorni vsi, ki delamo z otroci in mladostniki.

VSI ZAPOSLENI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU MORAMO BITI POZORNI NA MOREBITNE SPREMEMBE V VEDENJU OTROKA ALI MLADOSTNIKA

Na okrogli mizi so med drugimi opozorili, da bi morali biti vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju občutljivi za morebitne spremembe v vedenju, telesne poškodbe in druge znake, ki bi lahko predstavljali sum, da je otrok oz. mladostnik žrtev nasilja v družini. Na utemeljene sume se moramo pravočasno odzvati in s tem med drugim otroku oz. mladostniku zagotovili, da se počuti slišanega. Strokovni delavci, ki se jim je maldostnik/ca zaupal/a, jim morajo nuditi podporo ter pristojnim organom (Centru za socialno delo in Policiji) zagotavljati potrebne informacije. Ključno je zagotavljanje varnega prostora in zaupnosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, saj se bodo otroci oz. mladostniki le tako počutili dovolj varno, da bodo strokovnim delavcem zaupali svojo stisko, strokovni delavci pa naj bodo pozorni tudi na manj vidne oblike nasilja, kot je psihično, saj njegove posledice niso vidne takoj.

Dogodek je bil namenjen bodočim svetovalnim delavcem, študentom pedagogike, socialnega dela, specialne in rehabilitacijske pedagogike, psihologije, socialne pedagogike, inkluzivne pedagogike, inkluzije v vzgoji in izobraževanju ter vsem, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z otroki in mladostniki. Pripravili so tudi 5 predavanj, ki so pokrivala različne teme s področja vzgoje in izobraževanja, kot so otroci in mladostniki na spletu, interkulturnost v osnovni šoli, kako pomagati učencu v duševni stiski, tačke v šoli in slovenski znakovni jezik.