Pridružili smo se projektu krepitve (duševnega) zdravja ter preprečevanja samomorilnega vedenja A (se) štekaš?!?

Ni zdravja brez duševnega zdravja.

Mladostništvo je razvojno obdobje odraščanja in osamosvajanja, v katerem se mladostniki soočajo s telesnimi, čustvenimi, socialnimi in intelektualnimi spremembami, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. Zaradi tega so lahko bolj ranljivi za razvoj težav v duševnem zdravju.

Na Gimnaziji in veterinarski šoli, BIC Ljubljana smo se povezali s preventivno-intervencijskim projektom promocije in krepitve (duševnega) zdravja ter preprečevanja samomorilnega vedenja "A (se) štekaš?!?". Projekt poteka v obliki predavanj in interaktivnih delavnic za dijake in zaposlene na šoli. Namen projekta je opolnomočenje mladostnikov in informiranje o različnih oblikah pomoči ter aktivnosti za krepitev duševnega zdravja. Projekt se izvaja na osnovnih in srednjih šolah, sofinanciran pa je s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Več si lahko preberete na spletni strani: https://zivziv.si/a-se-stekas/