Naravovarstveni strokovni tabor - Bohinj (2. dan)

Dijaki 3. nt razreda Živilske šole so od 31. 5 do 4. 6. 2021 na naravovarstvenem strokovnem taboru v Bohinju. Danes smo se sprehajali ob Bohinjskem jezeru, kjer smo kartirali habitatne tipe in prepoznavali rastlinske vrste, ki uspevajo na severni strani jezera. Po kosilu smo se odpravili z rafti čez Bohinjsko jezero po Savi Bohinjki, medtem pa opazovali ekoremedicijske elemente.

Lep pozdrav iz sončnega Bohinja.

Ema in Elena