Karierne poti naših diplomantk in diplomantov: Mojca Trček

MOJCA TRČEK, DIPLOMANTKA ŽIVILSTVA IN PREHRANE NA BIC LJUBLJANA

Diplomanti BIC Ljubljana po zaključku študija postanejo inženirji živilstva in prehrane ali pa organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu. Zaposlijo se v živilsko-prehranskih in gostinskih podjetjih, v trgovskih centrih, v farmacevtski industriji, v gostinskih in turističnih podjetjih, v restavracijah, hotelih in turističnih agencijah. Naše diplomante smo povprašali o njihovih kariernih poteh.

Tokrat predstavljamo karierno pot in intervju z Mojco Trček, diplomantko v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, ki je zaposlena na Kmetijskem inštitutu Slovenije, kjer je v času študija opravljala praktično izobraževanje in na ta način pridobila dovolj znanja za zaposlitev.

KJE STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije sem zaposlena kot projektna sodelavka. Sodelujem pri različnih projektih: izvajam analize rodovitnosti tal, določam vsebnosti nevarnih snovi (npr. vsebnost ostankov pesticidov v kmetijskih pridelkih, sadju, zelenjavi, medu, cvetnem prahu ,…). Kmetijski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod, ki izvaja temeljne, uporabne in razvojne raziskave ter strokovne naloge v kmetijstvu, objavlja rezultate znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in kontrolnega dela, opravlja naloge na podlagi pooblastil in akreditacij, preverja kakovost kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Inštitut se ukvarja tudi z usposabljanjem pridelovalcev, izobraževanjem mladih in svetovanjem različnim uporabnikom v kmetijstvu.

KAKŠNA JE TEMA VAŠEGA DIPLOMSKEGA DELA?

Domača suha salama-ponos vsake domačije.

KATERA POSEBNA ZNANJA STE PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILI NA BIC LJUBLJANA IN KAKO SO VAM POMAGALA PRI DELU NA TRENUTNEM DELOVNEM MESTU?

Za delo na trenutnem delovnem mestu, sem znanje dobila predvsem pri predmetih Živilska kemija z analizo živil in Analiza živil (npr. določanje maščob,…).

KAJ VAM JE BILO NAJBOLJ VŠEČ MED ŠTUDIJEM NA BIC LJUBLJANA?

Med študijem na BIC Ljubljana, mi je bil najbolj všeč sproščen odnos med profesorji in študenti, ogromno praktičnega dela in senzoričnega ocenjevanja. Med strokovnimi ekskurzijami si bom najbolj zapomnila tridnevno ekskurzijo v Srbijo. Ogledali smo si predelavo sadja in zelenjave, proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov, mlin, proizvodnjo žitnih izdelkov in največjo hladilnico sadja in zelenjave v Srbiji. V Pajinem salašu (tipičnem panonskem kmečkem posestvu) smo se seznanili s srbskimi narodnimi jedmi. Čeprav je bila ekskurzija strokovno zelo natrpana, je ostalo tudi nekaj časa za zabavo (petje, igranje instrumentov).

ZAKAJ BI BODOČIM ŠTUDENTOM SVETOVALI, DA SE VPIŠEJO NA VIŠJEŠOLSKI PROGAM NA BIC LJUBLJANA?

Na  vajah v višješolskem programu živilstvo in prehrana, senzorično, mikrobiološko in kemijsko analiziramo živila, jih predelujemo in razvijamo nove izdelke. Vpis priporočam tistim, ki imajo radi delo v laboratoriju in si na ta način pridobijo veliko praktičnih izkušenj.

PREBERITE ŠE DRUGE KARIERNE POTI NAŠIH DIPLOMANTK IN DIPLOMANTOV