<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@thisisengineering?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">ThisisEngineering RAEng</a> on <a href="https://unsplash.com/@thisisengineering?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>

Strokovne delavce v višjem strokovnem izobraževanju vabimo na izpopolnjevanja v okviru projekta Ciljaj višje!

Na BIC Ljubljana v okviru projekta CiljajVišje! ponujamo izpopolnjevanje KOMUNIKACIJA S ŠTUDENTI, DELODAJALCI IN OSTALIMI DELEŽNIKI, VKLJUČNO Z MEDIJI.

Program je namenjen višješolskim predavateljem in strokovnim delavcem, ki pri svojem delu komunicirajo s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, med drugim tudi javnostmi in mediji. Vsebine programa omogočajo krepitev komunikacijskih veščin in veščin dela v dnevnih interakcijah. Poseben poudarek je namenjen spoznavanju značilnosti mladostništva in komuniciranju v posebnih situacijah ter načinu in pomenu komuniciranja višje strokovne šole z različnimi javnostmi in mediji.

Preberi več informacij o izpopolnjevanju

O PROJEKTU

Polno ime: IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU OD 2020 DO 2022 
Trajanje: 19. junij 2020 do 31. oktober 2022 
Pridobljena skupna sredstva: 357.737,50 EUR 

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! je omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot potencialen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja, pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc za višjo kakovost izvedbe izobraževalnega dela in osebni karierni razvoj. 

Cilji projekta

Cilj projekta je izpopolnjevanje splošnih in specifičnih kompetenc zaposlenih:

  • učinkovito načrtovanje, organizacija, izvedba in evalvacija poučevanja v višjem strokovnem          izobraževanju,
  • usposobljenost za nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje,
  • učinkovito komuniciranje in sodelovanje.

Med specifičnimi kompetencami je v ospredju izpopolnjevanje digitalnih kompetenc:

  • zvedba pedagoškega procesa v digitalnem okolju,
  • informacijska in podatkovna pismenost,
  • komunikacija in sodelovanje,
  • izdelovanje digitalnih vsebin,
  • varnost in
  • problemsko reševanje. 
Povezava do Programov Izpopolnjevanj CiljajVišje! in aktualnih terminov ter lokacij izvedb.

Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022, ki je bil objavljen 19. 6. 2020 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si 

 

EKPMIZŠCiljaj višje!VSŠ Izpopolnjevanja