Soustvarjanje odličnosti AMADEUS Slovenija in študentov turizma BIC Ljubljana

Sodelovanje in povezovanje teoretičnih in praktičnih znanj je zagotovilo uspešnega poslovanja in razvoja v vsaki gospodarski panogi in dejavnosti. Hiter razvoj informacijske tehnologije in izredno stanje turizma v svetu, zahteva veliko več sodelovanja, da sledimo trendom pri okrevanju te dejavnosti in kadrovskim potrebam na tem področju, še posebej v kriznih časih pandemije Covid-19. AMADEUS je vodilno tehnološko globalno podjetje v turistični dejavnosti, ki ponuja kakovostne in prilagodljive rešitve za potrebe turističnih podjetij. AMADEUS Slovenija posluje pod vodstvom direktorja gospoda Luke Šetina, ki je skupaj z gospo Matejo Moškon, prepoznal pomembnost pridobitve teh znanj, že v času študija in opravljanju praktičnega izobraževanja za študente turizma. Pri proučevanju študijskih programov s področja turizma, sta za sodelovanje izbrala Biotehniški izobraževalni center BIC Ljubljana, Višjo strokovno šolo, saj je to edina šola ki ima šolsko turistično agencijo KULT316 in je registrirana tako za organizacijo kot za prodajo turističnih aranžmajev. 

Študentom 2GT VSŠ BIC Ljubljana, so tudi v letošnjem študijskem letu, omogočili predavanje  o poslovanju AMADEUS Slovenija. Predavanje je tudi tokrat izpeljala specialistka in strokovnjakinja za izobraževanje in podporo uporabnikom, gospa Mateja Moškon, ki je predstavila novosti delovanja in prilagajanja v času epidemije Covid-19. Predstavila je možnosti pridobitve online licenc različnih stopenj zahtevnosti in možnosti pri izvajanju praktičnega izobraževanja pri delodajalcu. Predavanje smo letos izvedli on-line. Veliko število prisotnih študentov je z zanimanjem spremljalo predavanje in oblikovalo načrte za usposabljanje na tem področju.

 

Foto: Mateja Moškon