nalepke na petih skodelicah

Novi izzivi pri vajah ANŽ

V sklop vaj analiza živil sodi tudi senzorična analiza. V živilstvu se uporablja pri razvijanju novih izdelkov, za kontrolo kakovosti surovin in končnih izdelkov. Proizvajalci različnih prehranskih izdelkov tekmujejo med seboj za naklonjenost kupcev, njihov cilj je, da se kupci odločijo za njihov izdelek in ne za izdelek konkurence. Predno dajo izdelek na trgovske police, izvedejo z njimi različne senzorične analize.

Senzorično kakovost živil zaznavamo organoleptično, z vidom, vohom, okusom in tipom. Doslej, v »normalnih« časih, smo pri izvedbi različnih senzoričnih preizkusov s študenti poskušali čim bolj upoštevati navodila ISO standardov. To pomeni uporabo kozarčkov predpisane velikosti in barve, predpisano količino izdelka, način priprave in označevanja vzorcev, predpisano izvedbo ocenjevanja, beleženja in analize rezultatov.

Obema, predavateljici in laborantki, se je postavilo vprašanje, kako na daljavo izvesti vsaj nekaj senzoričnih preizkusov. Štiri preizkuse sva po korakih pripravili v domači kuhinji, slikali in napisali študentom prilagojena navodila. Študentje so vzorce za analize na osnovi navodil pripravili doma, za preizkuševalce pa uporabili kar svoje domače, rezultate pa bodo poslali profesorici v pregled.

Takole izgleda slikovni prikaz navodil za preizkus razlikovanja dva od petih z dvema različnima vzorcema kave.