Uspehi dijaških podjetij na Živislki šoli

V šolskem letu 2022/23 so dijaki in mentorji na BIC Ljubljana, Živilski šoli že deveto leto sodelovali v celoletnem projektu Moje podjetje, ki ga izvaja Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (ZZSPM) in je del mednarodnega programa Junior Achievement. Poleg nacionalnega tekmovanja so zaradi velikega števila dijaških podjetij iz različnih slovenskih srednjih šol, najprej izvedli regijska tekmovanja.  

V okviru tega projekta so dijaki 3. letnika, program pek/ovka in naravovarstveni tehnik/ca ter 4. letnikov naravovarstveni in živilsko-prehranski tehnik/ca, spoznali vse stopnje poslovanja podjetja, od ustanovitve, do njegovega zaprtja. V začetku šolskega leta so dijaki, ki so se prostovoljno vključili v projekt, ustanovili podjetje – delniško družbo, prodajali delnice, iskali podjetniške ideje, izvedli tržne analize ter izdelovali in prodajali izdelke. Vodili so računovodstvo, izračunavali stroške in prihodke ter poslovni izid. Ob koncu leta so podjetja zaprli in izplačali delničarje. Davek na dobiček so prispevali v dobrodelni namen – Florin sklad. Projekt se vsako leto zaključi z zaključnim sejmom in tekmovanjem v različnih kategorijah.

Na BIC Ljubljana, Živisli šoli je bilo ustanovljenih 9 dijaških podjetij:

Beta d. d. (naravna kozmetika), Certk d. d. (ročno izdelane blazinice iz recikliranih materialov) Dobre dile d. d. (rezalne deske), Hylales d. d. (leseni kozarci, škatlice in svečniki iz tujerodnih vrst robinije in lovorikovca), Komedki d. d. (naravni žele bonboni brez dodatkov), Muscos d. d. (čebelam prijazni pitniki), Rožica d. d. (zalivalni sistem), Vimilen d. d. (napitek za imunsko odpornost) in Živilca d. d. (rogljiček višnejvček in prigrizek pica bombica z kislim testom in mletim kruhom, ki ostane v pekarni).

Podjetja so v sodelovanju z mentorji (Mirjam Gorenc, Milena Hrovat, Alenka Sedlar Špehar, Mojca Smerajec, Matevž Kramer in Luka Predovnik) celotno šolsko leto uspešno izdelovala in prodajala izdelke, ob koncu projekta pa se je vseh 9 podjetij 20. 4. 2023 najprej udeležilo regijskega tekmovanja ljubljanske regije, ki je potekalo v ABC HUB v BTC. Vsa naša podjetja so se uspešno predstavila, med finaliste pa so se uvrstila štiri podjetja: Beta d. d., Dobre dile d. d., Komedki d. d. in  Muscos d. d. (čebelam prijazni pitniki).

Tudi na nacionalnem tekmovanju dijaških podjetij so bili naši podjetniki zelo uspešni. Kljub močni konkurenci so dosegli sledeče rezultate:

  • dijaško podjetje Komedki d. d., (dijaki: Sara Burzič, Kim Ivančič, Kaja Možina in Laura Ponikvar Zakrajšek;  mentorici Mirjam Gorenc in Milena Hrovat): 2. mesto za najbolj inovativen prehranski izdelek;
  • dijaško podjetje Muscos d. d. (dijaki: Lucy Ann Curhalek, Danica Koželj, Bela Pak, Ema Poglajen, Ivo Senih in Urška Šavs; mentorici Mirjam Gorenc in Alenka Sedlar Špehar): 3. mesto za najboljši izdelek znamke I feel Slovenia;
  • dijaško podjetje Muscos d. d. (dijaki: Lucy Ann Curhalek, Danica Koželj, Bela Pak, Ema Poglajen, Ivo Senih in Urška Šavs; mentorici Mirjam Gorenc in Alenka Sedlar Špehar): 2. mesto za najboljši reklamni film;
  • dijaško podjetje Dobre dile d. d. (dijaki: Vid Dejak, Domen Mevec, Marko Mikuš, Aljaž Serženta in Matic Zrnec; mentorici Mirjam Gorenc, Alenka Sedlar Špehar, Matevž Kramer in Luka Predovnik): 2. mesto za najbolje prodajani izdelek;
  • dijaško podjetje Dobre dile d. d. (dijaki: Vid Dejak, Domen Mevec, Marko Mikuš, Aljaž Serženta in Matic Zrnec; mentorici Mirjam Gorenc in Alenka Sedlar Špehar, Matevž Kramer in Luka Predovnik): 3. mesto po izboru mentorjev;

Sodelovanje v podjetju je bilo za dijake zelo koristno, saj so pridobili pomembno podjetniško izkušnjo, ki jim bo zagotovo koristila v kasnejši poklicni karieri.

Vsem sodelujočim dijakom iskreno čestitamo.

V letošnjem letu Zavod za spodbujanje inovativnosti in podjetnosti mladih Ja Slovenija praznuje 10 obletnico delovanja v Sloveniji. Ob tej priložnosti je podelilo priznanja nekaterim učiteljem. BIC Ljubljana, Živilske šole sta priznanje prejeli Milena Hrovat za več kot 5 – letno sodelovanje v projektu in Mirjam Gorenc za 9 letno sodelovanje v projektu in posebne dosežke (uspešno mentorstvo kar 61 dijaškim podjetjem). Čestitamo! V tekočem šolskem letu je vodenje projekta za Mirjam Gorenc prevzela Alenka Sedlar Špehar.