Študenti v programu živilstvo in prehrana so v laboratoriju določali vsebnost kofeina

Eden od ciljev predmeta analiza živil višješolskega študija živilstva in prehrane na BIC Ljubljana je, da se študenti seznanijo s sodobnimi analiznimi metodami, ki se uporabljajo v laboratorijih za analizo živil. Veliko diplomantov programa živilstvo in prehrana se zaposli v različnih laboratorijih, zato je zelo pomembno, da usvojijo principe in tehnike rokovanja s sodobnimi aparaturami.

Na vajah analize živil so študenti med drugim s pomočjo UV/VIS spektrofotometra določali kofein v različnih vzorcih kave in spoznali princip in tehnike delovanja elektroforeze. Med vajami analize živil so si študenti tudi ogledali in izvedeli kako deluje aparat za izvedbo PCR metode, ki ga imamo v laboratoriju BIC Ljubljana.