Spoznavni tabor v Elerjih - 3. dan

Današnji dan menjave oddelkov 1. nt in 1. n je krojilo vreme. Vendar so dijaki 4. nt kljub vsemu izpeljali program. Dopoldanski čas so imeli prosto, za povezovalne vsebine med prvima letnikoma pa so poskrbela dekleta svetovalne službe s Tanjo Kek na čelu. Težkemu slovesu 1. nt se je pridružilo tudi vreme. Popoldanski dež je poskrbel za igro preobratov na lovu za zakladom in umirjenostjo na delavnicah prve pomoči. Večer pa je namenjen štafetnim igram.