Svetovni dan učitevljev in učiteljic 2023 BIC Ljubljana

Svetovni dan učiteljev in učiteljic: hvala, ker ste!

Drage učiteljice in učitelji, predavateljice in predavatelji, laborantke in laboranti in vsi strokovni delavci na BIC Ljubljana!

Ob svetovnem dnevu učiteljev/ic, 5. oktobru 2023, vam želimo izraziti globoko spoštovanje in hvaležnost za vašo predanost, srčnost in neprecenljiv prispevek k izobraževanju mladih generacij na BIC Ljubljana. Vaše delo je ključno za oblikovanje prihodnosti, za to, da mladi rastejo v odgovorne in razgledane posameznike.

V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov in več kot 70 krajših programov usposabljanj omogočate dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma.

Spodbujate ustvarjalnost, inovativnost in razvoj potencialov naših dijakov in študentov. Zagotavljate jim delovne izkušnje v realnem učnem okolju in omogočate osebnostni razvoj z zavedanjem o družbeni odgovornosti.

Ste tisti, ki odpirate vrata znanja in razumevanja, ste tisti, ki navdihujete mlade, da se podajo na pot osebnega in poklicnega uspeha.

Tema letošnjega svetovnega dneva učiteljev nas spominja, da je vaš poklic ključnega pomena za prihodnost naše družbe. Zato tudi na BIC Ljubljana izražamo podporo izobraževanju in vseživljenjskemu učenju in izboljšanju naših pogojev dela.

Hvala za vašo predanost. Skupaj gradimo boljši in radovednejši svet. Svet strpnosti, modrosti in prijateljstva.