BIC Ljubljana

Dokončajte študij na Višji strokovni šoli in izboljšajte svoje možnosti za karierni razvoj

Vabimo vse študente BIC Ljubljana, ki jim do konca študija manjka še kakšen izpit ali diploma in želijo zaključiti študij gostinstva in turizma/živilstva in prehrane po starem programu, da se nam zopet (po krajšem ali daljšem času) pridružijo in dokončajo študij. Za več informacij kontaktirajte: vss@bic-lj.si ali pokličite na tel. 01 28 07 606.

Študij gostinstva in turizma/živilstva in prehrane po starem programu, brez dodatnih obveznosti, je namreč možno zaključiti samo še do konca študijskega leta 2024/25. 

Naredite predvsem nekaj zase - naj bo diploma vaš pomemben mejnik osebnostne in poklicne rasti.