Emin Tiganj na Tednu restavracij 2020 Foto: Vivi

Karierne poti naših diplomantk in diplomantov: Emin Tiganj

EMIN TIGANJ, DIPLOMANT GOSTINSTVA IN TURIZMA NA BIC LJUBLJANA

Diplomanti BIC Ljubljana po zaključku študija postanejo inženirji živilstva in prehrane ali pa organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu. Zaposlijo se v živilsko-prehranskih in gostinskih podjetjih, v trgovskih centrih, v farmacevtski industriji, v gostinskih in turističnih podjetjih, v restavracijah, hotelih in turističnih agencijah. Naše diplomante smo povprašali o njihovih kariernih poteh.

Tokrat predstavljamo karierno pot in intervju z Eminom Tiganjem, diplomantom v programu gostinstvo in turizem na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, ki je zaposlen v Restavraciji KULT316, kjer je v času študija opravljal praktično izobraževanje, diplomsko delo in na ta način pridobil dovolj znanja za zaposlitev.

KJE STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

Zaposlen sem kot vodja restavracije KULT316, ki deluje v okviru BIC Ljubljana. Restavracija KULT316 je namenjena praksi študentom na področju gostinstva, prav tako pa je odprta za širšo javnost. Ponašamo se z znakom ljubljanske kakovosti, kar restavracijo uvršča med deset najboljših v ljubljanski regiji. Pri svojem delu na študente gostinstva in turizma, ki v Restavraciji KULT316 opravljajo prakso, prenašam praktična znanja o gostinstvu, ki sem jih prejel v času študija in na številnih tekmovanjih. Spremljam potek dela v restavraciji in skrbim, da vse ustrezno poteka.

KAKŠNA JE TEMA VAŠEGA DIPLOMSKEGA DELA/S KATERIM PODROČJEM STE SE V DIPLOMSKEM DELU UKVARJALI?

Tema mojega diplomskega dela je bila Ugotavljanje zadovoljstva gostov v restavraciji KULT316. Glede na to, da je zadovoljstvo gostov za delovanje restavracije KULT316 izjemnega pomena in da na BIC Ljubljana veliko vlagamo v kakovost našega dela in strokoven pristop do vsakega gosta, me je zanimalo, kakšno mnenje imajo o tem naši gosti. Pridobljene informacije so podlaga za dobro nadaljevanje našega dela. Moje diplomsko delo mi tako pride zelo prav pri dnevnem opravljanju mojega poklica.

ZAKAJ STE IZBRALI TO TEMO DIPLOMSKEGA DELA?

Temo diplomskega dela sem izbral zato, ker me je zanimalo stanje zadovoljstva gostov v Restavraciji KULT316. Vedno je namreč dobro goste povprašati po zadovoljstvu, da se na podlagi dobljenih informacij lahko vnese še kakšne spremembe, novosti …, želimo si, da so naši gostje zadovoljni in da se k nam radi vračajo.  

KATERA POSEBNA ZNANJA STE PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILI NA BIC LJUBLJANA IN KAKO SO VAM POMAGALA PRI DELU NA TRENUTNEM DELOVNEM MESTU?

Vso potrebno in poglobljeno znanje s področja sodobnega gostinstva ter urejenost.

KAJ VAM JE BILO NAJBOLJ VŠEČ MED ŠTUDIJEM NA BIC LJUBLJANA?

Najbolj so mi bili všeč dobri odnosi med študenti in predavatelji. Predavatelji so bili vedno pripravljeni pomagati in nas študente podpirati pri naših idejah.

ZAKAJ BI BODOČIM ŠTUDENTOM SVETOVALI, DA SE VPIŠEJO NA VIŠJEŠOLSKI PROGAM NA BIC LJUBLJANA?

BIC Ljubljana je dobra priložnost za prihodnost, v kateri ni monotonosti.

Foto: Vivi, Emin Tiganj na Tednu restavracij 2020

PREBERITE ŠE DRUGE KARIERNE POTI NAŠIH DIPLOMANTK IN DIPLOMANTOV