Program živilstvo in prehrana

Udeleženci

Trudimo se, da bi bilo izobraževanje odraslih čimbolj po meri udeleženca.

V kolikor je udeleženec pred vpisom že zaključi kakšno izobraževanje, ima po vpisu, možnost oddati vlogo za priznavanje predhodnega izobraževanja. S tem skrajšamo čas izobraževanja in udeleženec pridobi možnost hitrejšega napredovanja. Po vpisu in po izdaji sklepa komisije za priznavanje predhodnega znanja, z vsakim udeležencem naredimo osebni izobraževalni načrt. Takrat se z udeležencem natančno pogovorimo o časovnih rokih za opravljanje posameznih izpitov, o prijavi na izpite, o načinu izobraževanja in odgovorimo udeležencu na vsa morebitna vprašanja.                   

Izobraževanje odraslih organiziramo na naslednje načine:                                               
 

  • izobraževanje v oddelkih odraslih udeležencev
  • samoizobraževanje
  • kombinacija izobraževanja v oddelkih  odraslih udeležencev in samoizobraževanja

Izobraževanje v oddelkih odraslih udeležencev
Izobraževanje poteka tako, da so obseg, časovna razporeditev predavanj in izpitni roki prilagojeni odraslim udeležencem. Predavanja za posamezne predmete si sledijo v časovnem zaporedju in potekajo v prostorih šole. To pomeni, da udeleženci izobraževanja poslušajo predavanja pri posameznem predmetu, opravijo končni izpit in nadaljujejo z drugim predmetom. Na predavanjih udeleženci dobijo tudi pisno gradivo oz. jim je gradivo dostopno v spletni učilnici. 
Praktični del izobraževanja opravljajo udeleženci v šoli, večinoma pa zunaj šole  v podjetjih. Tudi ta del organizira šola.
Izpitni roki pri posameznih predmetih so določeni z razporedom predavanj tako, da sta dva izpitna roka določena po končanih predavanjih, naslednji izpitni roki so navedeni v koledarju  izpitov za šolsko leto oziroma po dogovoru z udeleženci in profesorji.
 
Samoizobraževanje
To izobraževanje poteka tako, da se udeleženci izobražujejo sami. Gradivo v kolikor so to učbeniki, je dostopno v šolski knjižnici, ki je za udeležence izobraževanja odraslih na lokaciji Ižanska cesta, ali je dostopno v spletni učilnici, v kolikor gre za interno gradivo pa  je dostopno v tiskani obliki v referatu za izobraževanje odraslih. Pred izpitom se lahko posvetujejo s profesorjem na konzultacijah, ki jih organiziramo na željo udeleženca. Preizkusi znanja, pridobljenega s samoizobraževanjem, se opravljajo kot končni izpiti. Pri prvem in drugem opravljanju izpita preverja in ocenjuje znanje posamezni izpraševalec, pri tretjem in nadaljnjih pa izpitna komisija. Pred pristopom na izpit morajo biti poravnani stroški izpita. 
Izpitni roki so okvirno določeni za vse šolsko leto, enkrat mesečno. Določeni so s koledarjem končnih izpitov.
Prijavnice oddajo kandidati v referatu ali se na izpit prijavijo preko spletne strani.

Več informacij tukaj

Več si preberite na povezavi

Veseli smo, da so sprejete spremembe Zakona o izobraževanju odraslih (Ur.l.RS, št. 69/2006) uredile status odraslih udeležencev izobraževanja, kar jim omogoča delo preko študentskega servisa in jim daje nekatere druge pravice:
 »Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja, imajo pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih teh pravic( na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del preko pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju, prijavljeni kot brezposelne osebe in se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Omenjene pravice je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 27. leta starosti.«

VETERINARSKI TEHNIK   urnik
PTI - ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK    urnik

 

  • Koledar končnih izpitov za šolsko leto 2023/24 je dostopen na povezavi.
  • Koledar komisijskih izpitnih rokov za šolsko leto 2023/24 je dostopen na povezavi.
  • Koledar poklicne mature za šolsko leto 2023/24 je dostopen na povezavi.
  • Koledar zaključnih izpitov za šolsko leto 2023/24 je dostopen na povezavi.
  • Koledar splošne mature za šolsko leto 2023/24 je dostopen na povezavi.

Za konzultacije pri učitelju se dogovorite v referatu za izobraževanje odraslih. Pišite nam na e-naslov mic@bic-lj.si ali nas pokličete na tel. št. 01/2807-609

Prijavnica za prijavo na izpit se nahaja v spletni učilnici na povezavi.

Položnico za plačilo izpita prejmete po izpitnem roku na domači naslov.

TRENUTNO E-INDEKS NE DELUJE

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki