Tečaj preživetja v naravi BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Dijaki so se udeležili tečaja preživetja v naravi

V juniju 2023 smo za dijake v okviru 3. ure športne vzgoje na BIC Ljubljana, Gimnaziji in veterinarski šoli prvič izvedli osnovni tečaj preživetja v naravi. V gozdu na Blokah so se dijaki pod vodstvom izkušenega inštruktorja  Larisa in v spremstvu učiteljice Katarine Nared Volavšek, tri dni preizkušali v kurjenju ognja, pripravi prostora za nočevanje na odprtem, izdelovanju bivaka, pletenju vrvi iz trave, orientiranju v naravi, prepoznavanju živalskih sledi in užitnih rastlin ter drugih, za preživetje potrebnih veščinah. Odlična izkušnja.