Na BIC Ljubljana smo prejeli pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Na BIC Ljubljana smo prejeli pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga podeljuje Ekvilib Inštitut!

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na načelih in bistvenih vsebinah standarda za družbeno odgovornost ISO 26000. Njegov namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih.

S pridobitvijo certifikata smo sprejeli splošne in temeljne ukrepe ter se zavezali, da bomo v prihodnje še bolj skrbeli za naš trajnostni razvoj na področju medgeneracijskega sodelovanja, usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, organizacijskega upravljanja ter varstva in zdravja pri delu in se tako zavezali k še boljšemu družbeno odgovornemu upravljanju v odnosu do vseh naših zaposlenih, družbe in okolja.