Veste, koliko vrst na Zemlji izumre v enem mesecu, dnevu ali uri?

Dijaki programa naravovarstveni tehnik/tehnica so v zadnjem tednu januarja 2023 obiskali razstavo V vrtincu sprememb, ki je od sredine decembra razstavljena v Cankarjevem domu.

Razstava opozarja na različne vplive človeka, ki spreminjajo naravo. Navdušil jih je prikaz tople grede, gozda v dnevno-nočnem času ter hodnik odločitev. Izpostavljamo še števec izumrlih vrst, ki je osnovan na podlagi znanstvenih predvidevanj. Od časa odprtja razstave (12.12.2022) do njihovega obiska je po predvidevanjih izumrlo kar 3712 vrst. V času obiska pa še dodatne tri. Strinjamo se, da je čas za odločitve, ki bodo v korist naravi in ne le človeku.