NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.
 

V Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana lahko pridobite certifikat za naslednje NPK:

Nacionalno poklicno kvalifikacijo je možno pridobiti tudi brez predhodno opravljenega tečaja, če kandidat z dokazili ali na preverjanju pred komisijo dokaže, da ima znanja in veščine, predpisane s katalogom znanj in spretnosti.

V postopek preverjanja in potrjevanja se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje vstopni pogoj, ki je opredeljen v katalogu znanj in spretnosti pod točko 2.2..

  • končana osnovna šola (Izdelovalec/ izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način, Izdelovalec/izdelovalka sladic, Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva, Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov, Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva, Medičar/medičarka)
  • najmanj nižja poklicna izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj kot picopek (Picopek/picopekinja)
  • ni vstopnega pogoja (Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice)

Za pričetek postopka preverjanja in potrjevanja je potrebno oddati prijavo in osebno zbirno mapo oz. portfolio.

Vašo osebna zbirna mapa naj vsebuje:

  • spričevalo – original in kopijo ( obvezno v kolikor je za željeni  NPK zahtevano izpolnjevanje vstopnega pogoja)
  • življenjepis Europass, (sestavite ga lahko na povezavi)
  • dokazila: delovne izkušnje (delavska knjižica, pogodba o delu, referenčna pisma, izjava delodajalca...), dokazila o usposabljanjih (potrdila o udeležbi, spričevala, diplome, certifikat...), reference (referenčno pismo strank, delodajalca...), fotografije izdelkov ipd.

Primer osebne zbirne mape najdete na povezavi

Za več informacij glede prijave in samega postopka za pridobitev NPK lahko pokličete našo svetovalko NPK Mileno Glavan.

Kontakt:  

tel. št.: 01/2807-609 

e-pošta: milena.glavan@bic-lj.si .

Informacije so dostopne tudi na povezavi

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki