Medvrstniška pomoč

Tudi v letošnjem šolskem letu smo v okviru projekta »Prostovoljstvo« zelo aktivni. Prostovoljno delo spodbuja h kakovosti medosebnih odnosov, humanitarnosti in čuta za sočloveka ter spoznavanju samega sebe. S pomočjo prostovoljskih aktivnosti dijakov bi radi pripomogli k ozaveščanju, da smo za življenje v skupnosti odgovorni vsi in da lahko vsak posameznik veliko prispeva h kvalitetnejšemu sobivanju. Spodbujamo in razvijamo solidarnost, strpnost in medsebojno spoštovanje.
Ena od aktivnosti je tudi medvrstniška pomoč. Dijaki prostovoljci nudijo učno pomoč dijakom, ki so učno šibkejši, dijakom, ki so prišli iz tuje države, pa tudi zelo pomembno psihosocialno oporo pri prilagajanju na novo okolje.
Medvrstniška pomoč spodbuja povezovanje dijakov in pripomore k izboljšanju ocen ter šolskega življenja. Izvajajo jo dijaki, ki so učno močnejši, pod okriljem več mentorjev, s katerimi se redno sestajajo, da si izmenjajo potrebne in pomembne informacije o poteku in načrtovanju aktivnosti. Poteka na šoli, pred ali po pouku. Dijaki se medsebojno dogovorijo, kdaj in ob kateri uri bodo inštrukcije potekale ter za kateri predmet.