Eva Plešnar in Jan Čampa

Karierne poti naših diplomantk in diplomantov: Eva Plešnar in Jan Čampa

Predstavljamo vam karierno pot in intervju Eve Plešnar, diplomantke v programu živilstva in prehrane na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, ki je zaposlena v športni organizaciji, ter Jana Čampe, absolventa živilstva in prehrane na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, ki je zaposlen v fitnes centru. 

KJE STE TRENUTNO ZAPOSLENI IN KAKŠNE SO VAŠE NALOGE?

Eva: Kot svetovalka o zdravem prehranjevanju sodelujem s fitnes centrom ter za različna podjetja in posameznike organiziram fotografiranja modelov. Tudi sama v sklopu seminarjev za modele in seminarjev o samozavesti vodim predavanja o zdravi prehrani. Mlade modele učim zdravega odnosa do hrane, saj je ravno med njimi pogosta anoreksija in bulimija, in pomenu telesne aktivnosti za zdravje. Sestavljam tudi jedilnike, prilagojene posameznikom glede na njihovo zdravje, potrebe in pričakovanja.  Na svoji  Instagram strani skupaj z Janom izobražujeva ljudi o zdravi prehrani in jih razveseljujeva z zdravimi recepti.

Jan: Zaposlen sem v fitnes centru, kjer posameznikom svetujem o prehrani, zdravih jedilnikih in športni aktivnosti, za kar je potrebno dovolj znanja in nenehno izobraževanje s področja prehrane, športa in okrevanj po poškodbah. Jedilnik prilagodim zdravju in okusu osebe. Pri treniranju bodybuildinga pa  moramo biti pri sestavi jedilnika še bolj striktni, da dosežemo željeni rezultat. Dobro moramo poznati  sestavo posameznih živil (vsebnost ogljikovih hidratov, beljakovin maščob, vitaminov, mineralov), kako se v organizmu prebavljajo in presnavljajo ter njihov učinek na organizem. Pomembno je tudi, ali lahko pri posamezniku določeno živilo povzroča intoleranco ali alergijo. V kratkem bom odprl svoje podjetje za svetovanje o prehrani, športu, post rehabilitaciji in bodybuildingu.

Kakšna je tema vašega diplomskega dela in zakaj ste izbrali to temo?

Eva: Tema mojega diplomskega dela je Prehranska dopolnila pred nosečnostjo in med nosečnostjo. Ali nosečnice poznajo prehranska dopolnila in jih tudi uporabljajo, me je zanimalo že ves čas študija. Presenetilo me je, da se je odzvalo toliko nosečnic, ki pa kljub množici današnjih informacij premalo poznajo ta dopolnila. Tudi literature na to temo je zelo malo.

Jan: Tema mojega diplomskega dela je predstavitev bodybuildinga in pomena prehrane za bodybuilding tekmovalca. Med študijem, in tudi prej, sem se sam ukvarjal z bodybuildingom in tekmovanji na tem področju. Prav tako pripravljam druge za to zvrst športa in tekmovanja. Dodatno znanje, ki ga bom pridobil pri pripravi diplomskega dela, mi bo v praksi zelo koristilo.

Katera posebna znanja ste po vašem mnenju pridobili na BIC Ljubljana in kako so vam pomagala pri delu na trenutnem delovnem mestu?

Med študijem sva pridobila  znanja o zdravem prehranjevanju, sestavi in kakovosti živil, dietetiki … Pri vsakem predmetu smo znanje nadgradili s praktičnimi vajami. Vsa predavanja in vaje so bila strokovna in zelo zanimiva. Pridobljeno znanje s pridom uporabljava, ga nadgrajujeva in predajava naprej.

Kaj vama je bilo najbolj všeč med študijem na BIC ljubljana?

Najbolj nama je bil všeč osebni pristop določenih profesorjev, njihova prijaznost, pripravljenost prisluhniti študentu ter prav tako njihova strokovnost in doslednost. Tudi ekskurzije so bile odlično izpeljane. Na njih smo se študentje med seboj bolje spoznali in v sproščenem vzdušju sprejemali znanje posameznih predmetov.  Rada sva obiskovala tudi praktične vaje pri posameznih predmetih. Zelo sva bila zadovoljna s študijem in nimava nobenih slabih izkušenj. Lahko bi trajal še kakšno leto dlje (smeh).

Zakaj bi bodočim študentom svetovali, da se vpišejo na višješolski program na bic ljubljana?

Študij živilstva in prehrane na BIC Ljubljana bi priporočala vsem, ki si želijo znanja in strokovnosti na tem področju. Študentje lahko pridobljeno znanje pri strokovnih predmetih uspešno vključijo pri opravljanju praktičnega izobraževanja, pri poklicni usmeritvi in uresničitvi svoje karierne poti.