PREDSTAVITEV POKLICA UČITELJA ANGLEŠČINE

Dne 19. 12. 2019 je Sandra Horvatić na Filozofski fakulteti v Ljubljani bodočim učiteljem angleščine predstavila našo šolo in poklic učitelja angleščine ter delila svoje izkušnje na področju razredništva, poučevanja jezika stroke, poklicne mature ter kreativne rabe IKT tehnologije pri pouku.