Prostovoljci BIC Ljubljana so obiskali Mini vrtec

Prostovoljci BIC Ljubljana smo obiskali mini vrtec

V novembru smo v okviru prostovoljstva na BIC Ljubljana s prostovoljcema Andrejo in Žanom iz programa živilsko-prehranski tehnik/ca na BIC Ljubljana, Živilski šoli obiskali otroke v Mini vrtcu.

Pod mentorstvom učiteljice Simone Škerlevaj Golec sta Andreja in Žan skupaj z otroki pripravila mini kroglice. Pri tem so uporabili odvečno listnato testo in pecivo, ki je ostalo od peke v šolskih delavnicah. To pa je pomembno tudi z vidika ponovne uporabe in trajnostne skrbi za okolje. Otroci so v pripravi zelo uživali, naša prostovoljca pa sta odlično opravila svojo nalogo.