Lea Juha, diplomantka BIC Ljubljana

Karierne poti diplomantk in diplomantov BIC Ljubljana: Lea Juha

LEA JUHA, DIPLOMANTKA GOSTINSTVA IN TURIZMA

Diplomanti BIC Ljubljana po zaključku študija postanejo inženirji živilstva in prehrane ali pa organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu. Zaposlijo se v živilsko-prehranskih in gostinskih podjetjih, v trgovskih centrih, v farmacevtski industriji, v gostinskih in turističnih podjetjih, v restavracijah, hotelih in turističnih agencijah. Naše diplomante smo povprašali o njihovih kariernih poteh.

Tokrat predstavljamo intervju z Leo Juha, še zelo svežo diplomantko v programu gostinstvo in turizem na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli. Lea je izredno ambiciozna, a ima hkrati zelo izrazit čut za sočloveka, saj je s svojimi prenekaterimi aktivnostmi dokazala, da ji poslanstvo, kako kar najbolj pomagati sovrstnikom, nikakor ni tuje. Meni, da je medvrstniška pomoč v prvih mesecih študija za vsakega študenta tista ključna bilka opore, ki se je lahko s hvaležnostjo oprimejo. Njeno nesebično razdajanje, med drugim je bila tutorka, borka za pravice študentov v Svetu zavoda in akterka v prenekaterih prostovoljskih aktivnostih, jo je pripeljalo tudi do imenovanja predsednice študentskega sveta in priznanja za najboljšo študentko leta.

KATERA POSEBNA ZNANJA STE PO VAŠEM MENENJU PRIDOBILI NA BIC LJUBLJANA IN KAKO SO VAM POMAGALA PRI DELU NA TRENUTNEM DELOVNEM MESTU?

Mogoče veščine improvizacija na receptorskem tekmovanju, ki je nemalokrat potrebna tudi pri delu.

KAJ VAM JE BILO NAJBOLJ VŠEČ MED ŠTUDIJEM NA BIC LJUBLJANA?

Tekmovanja, možnosti za praktično izobraževanje, odlični odnosi med študenti in predavatelji, tutorstvo, prostovoljstvo, karierno usmerjanje, ekskurzije, praktične vaje, strokovni predmeti, tudi lokacija šole, možnost sodelovanja v študentskem svetu, številni tematski projekti.

V 2023 sem že diplomirala (naslov diplomskega dela je bil: Zasledovanje strategije slovenskega turizma 2022-2028 s poudarkom na aktualnih smernicah razvoja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanske regije 2021-2027), ampak sem se odločila, tudi zaradi zgoraj omenjenih razlogov, da bom s študijem in izobraževanjem nadaljevala.

ZAKAJ BI BODOČIM ŠTUDENTOM SVETOVALI, DA SE VPIŠEJO NA VIŠJEŠOLSKI PROGRAM NA BIC LJUBLJANA?

BIC Ljubljana okrepi posameznika z znanjem, veščinami in sposobnostmi, da stopi na trg delovne sile bister, inteligenten in cenjen. Veliko bodočih študentov že ima določeno obstoječo strast do npr. kuhanja, jezikov, potovanj, ki jo lahko s študijem na šoli dodatno razvijejo in nadgradijo. Šola je lahko nadaljnji korak tudi pri samostojni podjetniški poti. Sama sem recimo sodelovala tudi na delavnici VSEMU SEM KOS, ki je namenjena raziskovanju in krepitvi socialnih veščin. Zelo jo priporočam vsem bodočim študentom in študentkam, saj pridobijo ogromno vrst znanj: o lastnih virih moči, pozitivni samopodobi, podpornem sistemu, veščinah asertivnega vedenja, lastnih vedenjskih vzorcih, ozavestijo lastne sposobnosti in zmožnosti in še kaj. 

DELITE Z NAMI ŠE KAJ ZANIMIVIH PODROBNOSTI O PRENEKATERIH PROJEKTIH, KI JIH TEKOM ŠTUDIJA NIKAKOR NISTE ŽELELI IZPUSTITI IZ ROK IN SO VAM ZAGOTOVO POSTAVILI DOBRE TEMELJE ZA VAŠE PRIHODNJE KARIERNE AMBICIJE.

Mogoče bi izpostavila to, da sem se udeležila mednarodne konference Youth Parliament: The Tourism Youth CoOperative 2023 na VSGT v Mariboru, kjer smo oblikovali razvojne smernice na področju digitalizacije, zelenih veščin in pomanjkanja kadra v turizmu. Tekmovala sem tudi na 69. Gostinsko turističnem zboru Slovenije, ki se ga lahko udeležijo hotelski receptorji. V okviru promocije za BIC sem se v Zaboku na Hrvaškem udeležila dogodka Mali gastro. Sodelovala sem na 19. mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma, ki ga je organizirala Turistična zveza Slovenije. In morda dodam še, da sem povezovala podelitev diplom 2022 na KULT316 za program Živilstvo in prehrana, kjer sem lahko opazovala celoten proces organizacije samega dogodka, kar je tudi pomemben del turizma.

Vsekakor bi vsem študentom svetovala, da se že v prvem letniku odločijo za sodelovanja na tekmovanjih, saj je mentorstvo profesorjev pri tem izvrstno.

OPIŠITE VAŠO NAJBOLJ NENAVADNO ALI PRESENETLJIVO IZKUŠNJO NA DELOVNEM MESTU IN DODAJTE ŠE, KAJ STE SE IZ NJE NAUČILI.

Nenavadne in presenetljive delovne izkušnje so predvsem povezane z zanimivimi prošnjami hotelskih gostov, ko je potrebno v dani situaciji improvizirati ali na hitro odreagirati.

ČE SI SEBE ZAMISLITE NA DELOVNEM MESTU, KAKO BI SE OPISALI V TREH POVEDIH?

Na delovnem mestu sem predvsem prizemljena, saj si glede dela postavljam visoke, a uresničljive cilje. Sem strastna glede aktivnosti in dela, ki ga vsakodnevno opravljam. Ostajam pa tudi radovedna, saj mi je všeč vsakodnevno učenje.

VAŠ ŽIVLJENJSKI MOTO JE ...  

Spremembe so edina življenjska konstanta.

KAJ PREDSTAVLJA VAŠO NAJVEČJO MOTIVACIJO, KI VAM OMOGOČA, DA STE USPEŠNI PRI SVOJEM DELU?

Družina. Ter želja, da premagam samo sebe iz preteklosti in svoje že osvojene cilje, pretekle dosežke, znanja, sposobnosti in kar čim bolje uresničim svoj potencial za rast in razvoj na vseh nivojih v življenju, ki ni vedno tako dolgo kot se sicer zdi. Izredno pomembno je ostati aktiven in mentalno zbran, kar se lahko doseže le z rednim osveževanjem znanja, spretnosti in veščin, kar pa zahteva vestnost.