Praktično izobraževanje bodočih veterinarskih tehnikov na Cipru

Po dodatnih pripravah in prilagoditvi programa prakse in prostočasnih aktivnosti trenutnim razmeram, z veseljem poročamo o praktičnem izobraževanju dijakov veterinarskih tehnikov na Cipru v zavetišču Paphiakos & CCP Animal Welfare. Letošnja praksa poteka zgolj na prostem in je usmerjena v nadgradnjo praktičnih spretnosti pri oskrbi kopitarjev. Dijaki in spremljevalka - učiteljica Eva, sporočajo, da se počutijo odlično.