Dijaki Gimnazije in veterinarske šole na dogodku Zdrava šola 30 let

Na državni obeležitvi 30-letnice projekta Zdrava šola so nastopili tudi naši dijaki

7.11. 2023 je na Brdu pri Kranju potekala glavna državna obeležitev 30-letnice Zdravih šol. Slovenija se je z 12 pilotskimi šolami, med njimi tudi BIC Ljubljana, priključila Evropski mreži zdravih šol leta 1993.

Na povabilo državne in regijske koordinatorice programa so na prireditvi z intervjuji sodelovali tudi naši dijaki z BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole. Skozi sproščen pogovor so izrazili svoje poglede na zdravo šolsko okolje, soustvarjanje in pomen le - tega. S simpatičnim nastopom so si prislužili živ odziv in pohvale publike. Bili so res super.

ZDRAVA ŠOLA NA BIC LJUBLJANA

V sklopu projekta Zdrava šola na BIC Ljubljana posebno pozornost in dejavnosti namenjamo promociji zdravja in zdravstveno-vzgojnim vsebinam. Koordinatorji projekta vsako leto izberejo rdečo nit (alkohol in mladi, duševno zdravje v šoli, gibanje in prehrana, šola in starši – iskanje novih poti v sodelovanju, kakovostna izraba prostega časa, zdrav življenjski slog, zdravi pod soncem …),  ki je podlaga za načrtovanje in izvedbo posameznih akcij v ta namen.