Primož Ptičak, diplomant BIC Ljubljana

Karierne poti naših diplomantk in diplomantov: Primož Ptičak

Diplomanti BIC Ljubljana po zaključku študija postanejo inženirji živilstva in prehrane ali pa organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu. Zaposlijo se v živilsko-prehranskih in gostinskih podjetjih, v trgovskih centrih, v farmacevtski industriji, v gostinskih in turističnih podjetjih, v restavracijah, hotelih in turističnih agencijah. Naše diplomante smo povprašali o njihovih kariernih poteh.

Tokrat predstavljamo intervju s Primožem Ptičakom, diplomantom v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli.

Primož Ptičak je v 2022 uspešno zagovarjal diplomsko delo z zanimivim naslovom Primerjava porabniških kosov govedine v mesarstvu in gastronomiji med Slovenijo in ZDA. Danes je uspešen inženir živilstva in izkušeni mesar, za katerega se je prav tako izučil. Zaposlen je pri znanem, ambicioznem in vzornem slovenskem delodajalcu Palta d.o.o. / Hood burger-ju, ki ima v lasti že več restavracij po Sloveniji, kjer strežejo najbolj okusne hamburgerje v mestu. Njegov delovni dan se začenja zelo zgodaj in je poln izzivov, ki terjajo svoj čas, dobršno mero natančnosti in odgovornosti. Primož s ponosom izpostavi, da so sodelavci, s katerimi je obkrožen, naravnost izjemni, njegovo delovno okolje pa izredno stimulativno. Prepričan je, da se bo zanj lahko kmalu spet ustvarila nova priložnost za napredovanje.

Poleg vseh dragocenih izkušenj, ki si jih je pridobil na BIC Ljubljana v času izobraževanja, Primož izpostavi še eno zanimivost, in sicer to, da je meso vselej živa stvar, kar pomeni, da mora sam kot vodja kolektiva imeti tako rekoč vse niti (omejenega) roka trajanja mesa ves čas v svojih rokah in pod popolnim nadzorom, kar zanj predstavlja tudi stresne momente, še posebej kadar je soočen z neizprosnimi standardi inšpekcijskih služb. A slednje zaenkrat več kot uspešno premaguje. V podobnem duhu drzno napove, da bo njegov delodajalec čez 10 let največji slovenski ponudnik burgerjev.

V KATERI ORGANIZACIJI STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

Palta d.o.o. / Hood burger. To je živilsko podjetje, ki se ukvarja s predelavo in pripravo mesa in mesnih izdelkov ter ima v lasti več restavracij, kjer prodaja gastronomske burgerje.

KAKŠNA JE BILA TEMA VAŠEGA DIPLOMSKEGA DELA?

Primerjava porabniških kosov govedine v mesarstvu in gastronomiji med Slovenijo in ZDA.

ZAKAJ STE IZBRALI TO TEMO DIPLOMSKEGA DELA?

Sam sem mesar v podjetju, ki ima v lasti več restavracij in za bodoče restavracije sem moral spoznati širšo uporabnost govejih delov telesa kot zgolj rostbif ter pljučna. Vse to je podjetju pomagalo pri odpiranju novih restavracij.

KJE MENITE, DA STE UPORABILI ZNANJE, KI STE SI GA PRIDOBILI PRI PISANJU DIPLOME?

Pridobljeno znanje je že v uporabi več kot leto dni in je zelo dobrodošlo. Rekel bi torej, da sem ga že unovčil.

ALI VAS JE PRI REZULTATIH VAŠEGA DIPLOMSKEGA DELA KAJ PRESENTILO? ČE DA, KAJ?

Predvsem dejstvo, da se iz celotnega trupa goveda da pridobiti veliko t.i. "steakov" za kulinarično popolnost.

KATERA POSEBNA ZNANJA STE PO VAŠEM MENENJU PRIDOBILI NA BIC LJUBLJANA IN KAKO SO VAM POMAGALA PRI DELU NA TRENUTNEM DELOVNEM MESTU?

Brez pretiravanja mi je čisto vsak predmet dal veliko znanja, tako v smislu teorije kot tudi prakse. Pri delu mi je predvsem veliko pomagalo znanje o tem, kaj vse je potrebno, da dosežemo in držimo neoporečnost, kakšne so kemijske reakcije, kako dolgo in pod kakšnimi pogoji sploh zdrži določeno živilo in podobno. Skratka, pridobil sem podrobnejše znanje o oporečnosti in neoporečnosti živil.

KAJ VAM JE BILO NAJBOLJ VŠEČ MED ŠTUDIJEM NA BIC LJUBLJANA?

Predavatelji so name naredili močan in pozitiven vtis, v bodoče bi vedno sodelaval prav z vsemi. Kot strokovnjaki polni znanja in dragocenih izkušenj so z nami študenti gojili najboljše možne odnose, ki so bili vedno korektni.

ZAKAJ BI BODOČIM ŠTUDENTOM SVETOVALI, DA SE VPIŠEJO NA VIŠJEŠOLSKI PROGRAM NA BIC LJUBLJANA?

Ker študij prinaša veliko znanja, predavanja so super, prav tako vaje. Kot sem že omenil, tudi vsi predavatelji so izredno dobri. Celoten študijski program živilstva in prehrane se mi z vidika znanja zdi izredno dober.

NA KRATKO OPIŠITE VAŠ DELOVNI DAN.

Opravljam službo mesarja, sem vodja mesne predelave, vodja HACCP timov, skrbim za neoporečnost izdelkov, vzorčenje, testiranje ter inovacije na področju restavracij. Moj tipičen dan se začne ob 5.00 zjutraj, ko pregledam naročilnice, porabo oziroma prenosljiv ostanek zalog iz prejšnjega dne in na podlagi tega napišem, kaj in koliko se bo pripravilo za ta dan. Nato se ustavim v pekarni, prevzamem bombetke, nato grem še do ene od poslovalnic, da vzamem umazano posodo ter se odpravim v pripravljalnico oziroma centralno kuhinjo. Ob 6.00 uri nastopim z delom v mesnici. Tam moje delo vključuje: mletje mesa, priprava mesnih polpetov, rezanja mesa in steakov, gastriranje govejih hrbtov in stegen, priprava svinjine in rezanja svinjine, nabadanje svinje v trompo, popis porabe, popis HACCP evidenc, naročevanje robe ter seveda čiščenje mesnice.

OPIŠITE VAŠO NAJBOLJ NENAVADNO ALI PRESENETLJIVO IZKUŠNJO NA DELOVNEM MESTU IN DODAJTE ŠE, KAJ STE SE IZ NJE NAUČILI.

Inšpektorica iz UVHVVR-ja je po rednem obisku dejala, da sploh ne rabi več hoditi na preglede, ker je vse bilo narejeno tako perfektno.

ČE SI SEBE ZAMISLITE NA DELOVNEM MESTU, KAKO BI SE OPISALI V TREH POVEDIH?

Natančen, merodajen, zanesljiv.

KATERE SO ZA VAS NAJVEČJE PREDNOSTI IN NAJVEČJI IZZIVI V VAŠI TRENUTNI SLUŽBI?

Moje prednosti so, da sem vodja manjšega kolektiva, ki je stalen. Kar še štejem kot prednost je dejstvo, da imam vse odločitve v svojih rokah, saj gredo praktično vsa živila skozi mojo kontrolo in le z zadostnim znanjem in izkušnjami jim lahko zagotavljam neoporečnost. Na drugi strani je izzivov ogromno, najbolj stresni so obiski inšpektorjev UVHVVR, čeprav do danes ni bilo nobene izrečene kazni, smo se vseeno morali veliko ukvarjati z zahtevami in dokazili. Zelo stresna je lahko tudi misel na to, da je meso živa stvar, ki nima dolgega roka uporabe in je zato treba iz meseca v mesec zelo natančno izračunati, koliko ga potrebujemo.

ALI SE VAM ZDI, DA JE ZA DOBRO OPRAVLJENO DELO POTREBEN DOBER IN AMBICIOZEN KOLEKTIV ZAPOSLENIH? ZAKAJ?

Absolutno. In to v vseh pogledih - če se samo nekje zalomi, bodisi v poslovnih enotah bodisi v pripravljalnici, se sproži verižna reakcija in nastanejo ozka grla, zaradi katerih lahko stranke čakajo predolgo, lahko začne zmanjkovati živil, dostave niso pravočasne, kvaliteta celotne izvedbe je ogrožena. Zato vedno stremimo k lojalnosti zaposlenih s pomembnimi vzpodbudami, kot so: poštena plača, nobenih nadur, vlaganje v zaposlene preko raznih delavnic, izobraževanj, športnih aktivnosti ter možnost nenehnega napredovanja in poslednično višje plače.

VAŠ ŽIVLJENJSKI MOTO JE ... 

Življenja kljub vsemu ne jemlji preresno.

KAJ PREDSTAVLJA VAŠO NAJVEČJO MOTIVACIJO, KI VAM OMOGOČA, DA STE USPEŠNI PRI SVOJEM DELU?

Vsekakor družina, moja dva otroka.