Gostinstvo in turizem

Gostinstvo in turizem

Višješolski študijski program gostinstvo in turizem je namenjen predvsem študentom, ki želijo aktiven, sodoben in praktično naravnan študij z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju. Le-te študenti gostinstva in turizma pridobivajo tekom študija v Centru kulinarike in turizma KULT316 ter v različnih hotelih, restavracijah, turističnih agencijah in ostalih gostinsko-turističnih podjetjih v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu (okrajšava: org. posl. gost. tur.).

V programu gostinstvo in turizem najdejo svoje mesto vsi, ki jih zanima gastronomija in sodobni trendi v gastronomiji, kulinariki, strežbi ter želijo pridobiti dodatna praktična znanja na številnih komplementarnih področjih (poznavanje vin, barmanstvo, pivovarstvo, kulinarična dediščina …) in vsi, ki se navdušujejo nad turizmom, trendih v turizmu, tujih jezikih, dopolnilnih dejavnostih v turizmu, delom v turističnih agencijah, v hotelskih recepcijah, v velnes turizmu, kongresnem turizmu.. Študentom nudimo zelo bogat nabor izbirnih modulov in predmetov, kar pomeni, da si zlasti v 2. letniku študenti lahko glede na svoj interes sami izberejo določene module in posamezne predmete s področja turizma ali s področja gostinstva.

V našem programu je veliko timskega dela, motiviranosti, zagnanosti in medsebojnega spoštovanja. Cenimo naše delo in cenimo eni druge. Študentom omogočamo sodelovanja na tekmovanjih s področja gostinstva in turizma v Sloveniji in v tujini in naši študenti dosegajo izjemne rezultate. Imamo odlične pogoje za delo in jih s pridom izkoriščamo. V našem Centru kulinarike in turizma KULT316 imamo sodobno opremljene strokovne učilnice za  kuharstvo in strežbo, računalnico, šolsko turistično agencijo, mikropivovarno, vinsko klet, hotelsko sobo, restavracijo in kavarno, konferenčno sobo. To je sodoben prostor kreativnega razvoja in v njem izobražujemo vrhunske bodoče kadre gostinstva in turizma. Zaradi bogatega praktičnega znanja, ki ga pridobijo na vajah in v okviru 800 ur praktičnega izobraževanja v najboljših gostinsko-turističnih podjetjih ter pri nas, so naši diplomanti zelo cenjeni in hitro zaposljivi.

 • izobraziti študente s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma,
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja gostinstva in turizma,
 • se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature,
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

V višješolski študijski program se lahko vpišete:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oz. opravljenem poklicnem tečaju
 • z mojstrskim ali delovodskim oz. poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse  študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge...).

1. Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 67 KT

 • komunikacija (15 KT), ekonomika in poslovanje (15 KT), varovanje okolja (12 KT),

trženje (15 KT) in poslovanje v gostinstvu in turizmu (10 KT).

2. Eden izmed izbirnih modulov  v obsegu 18 KT

 • kulinarične in strežne veščine (18 KT) ali osnove gostinstva (18 KT).

3. Eden izmed izbirnih modulov  v obsegu 25 KT

 • projekti v gostinstvu (25 KT) ali F & B (25 KT) ali projekti v turizmu (25 KT) ali

kongresni turizem (25 KT) ali wellness turizem (25 KT).

4. Prosto izbirni predmet (5  KT).

5. Diplomsko delo (5  KT).

#bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki