Gostinstvo in turizem

Gostinstvo in turizem

Višješolski študijski program gostinstvo in turizem je namenjen predvsem študentom, ki želijo aktiven, sodoben in praktično naravnan študij z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju.

Študenti v programu gostinstvo in turizem na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, predvsem v Centru kulinarike in turizma KULT316, kjer delujeta šolska restavracija in kavarna KULT316, demonstracijska in učna kuhinja, učna hotelska soba, konferenčna dvorana, vinska klet, prva šolska mikropivovarna in prva šolska turistična agencija v Sloveniji.

Praktične izkušnje pridobivajo tudi v različnih hotelih, restavracijah, turističnih agencijah in ostalih gostinsko-turističnih podjetjih v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu (okrajšava: org. posl. gost. tur.).

V programu gostinstvo in turizem najdejo svoje mesto vsi, ki jih zanima gastronomija in sodobni trendi v gastronomiji, kulinariki, strežbi ter želijo pridobiti dodatna praktična znanja na številnih komplementarnih področjih (poznavanje vin, barmanstvo, pivovarstvo, kulinarična dediščina …) in vsi, ki se navdušujejo nad turizmom, trendih v turizmu, tujih jezikih, dopolnilnih dejavnostih v turizmu, delom v turističnih agencijah, v hotelskih recepcijah, kongresnem turizmu ... Študentom nudimo zelo bogat nabor izbirnih modulov in predmetov, kar pomeni, da si zlasti v 2. letniku študenti lahko glede na svoj interes sami izberejo določene module in posamezne predmete s področja turizma ali s področja gostinstva.

Zaradi bogatega praktičnega znanja, ki ga pridobijo na vajah in v okviru 800 ur praktičnega izobraževanja v najboljših gostinsko-turističnih podjetjih ter pri nas, so naši diplomanti zelo cenjeni in hitro zaposljivi.

Prijave za vpis na višješolska študijska programa Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana so bile možne v prvem (od 20. 2. do 17. 3. 2023) in drugem prijavnem roku (od 25. do 31. 8. 2023).

Naknadni vpis: Kandidatom za vpis v redni študij, ki se zaradi upravičenih razlogov (bolezen, nesreče, bivanje v tujini ipd.) niste mogli vpisati v rednih rokih, lahko ravnateljica dovoli naknadni vpis, najkasneje do 29. septembra 2023. Za več informacij prosimo kontaktirajte referat za študente na telefon 01 28 07 606.

Vpis v IZREDNI študij na še prosta vpisna mesta:
po zaključku drugega prijavno-vpisnega roka se lahko vpišete na še prosta mesta izrednega študija neposredno na višji strokovni šoli, najkasneje do 6. oktobra 2023, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve. 

Informacije o prijavi in vpisu so na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje (objavljen 1. februarja 2023). 

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana, v referatu za študentske zadeve, po telefonu 01 28 07 606 ali po e-pošti vss@bic-lj.si. Lepo vabljeni!

Meni je najbolj všeč, da je poleg faksa Botanični vrt, nahaja se na zelo lepi lokaciji ob Ljubljanici, nedaleč stran od centra. Na KULT316 pa svoje znanje prenesemo v prakso, saj ta obsega učno kuhinjo, konferenčno dvorano, prvo šolsko turistično agencijo v Sloveniji, hotelsko sobo, restavracijo, kavarno, vinsko klet in mikropivovarno - vse to na isti lokaciji. Od predavanj se res odnese veliko, saj so vsi profesorji strokovnjaki na svojih področjih z ogromno izkušnjami, zato tudi predavajo snov na razumljiv način, vsakdanjih primerih, vedno pa so veseli tudi vprašanj in sodelovanja s strani študentov. Nina Gačnik, študentka

Študenti so vključeni v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično izobraževanje k delodajalcem na Hrvaško, Norveško, Nizozemsko, Islandijo, v Španijo, Grčijo, Irsko, Velika Britanijo, Srbijo, Nemčijo, Avstrijo in Francijo. Izven Evrope so študenti že opravljali prakso v Kanadi, ZDA in Vietnamu.

V času študija študentom omogočamo odlične strokovne priprave za udeležbo na domačih in mednarodnih tekmovanjih v znanju in spretnostih, na katerih dosegajo odlične rezultate. Tekmujejo na državnem tekmovanju Gostinsko turističnega zbora Slovenije (SloveniaSkills), na mednarodnih tekmovanjih EuroSkills, AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools), G&T Cup Bled (tekmovanje v barmanstvu), European Young Chef Awards, na tekmovanju Biser mora in številnih drugih.

Študente aktivno vključujemo v številne projekte na lokalni, državni in mednarodni ravni, kot so Gourmet Ljubljana, Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021 in Uživam tradicijo. Sodelujejo tudi pri upravljanju šolske blagovne znamke kulinaricna-dozivetja.eu, kjer predstavljamo kulinarično dediščino od Panonije do Jadrana. Ponujamo jim vključitev v prestižni mentorski program Argeta Exclusive Akademija, pod pokroviteljstvom Atlantic Grupe, kar jim omogoča pridobivanje strokovnih znanj pri najboljših slovenskih in hrvaških kuharskih mojstrih.

V okviru študijski vaj se udeležujejo zanimivih ekskurzij po Sloveniji in tujini, odhajajo pa tudi na fakultativne ekskurzije (Sarajevo, New York, Sejšeli, Dubaj). V prihodnje načrtujemo ekskurzijo na Havaje.

Študentom ponujamo kakovostne vaje in vključitev v šolske projekte na tematiko ruma in cigar, kave, gina, food pairing-a, medenih vin, penin, hotelirstva, kulinarike, kjer gostimo tudi zunanje strokovnjake in predavatelje.

Naši študenti pridobivajo izkušnje tudi s sodelovanjem na otroških kulinaričnih delavnicah Mami, oči, v soboto kuham jaz, pri pripravi jedi in receptov za Odprto kuhinjo, nedeljsko prilogo Dela in snemanju videov z znanimi slovenskimi chefi v projektu Znanje pod kapo pod okriljem Gault&Millau Slovenija. Sodelujejo pri organizaciji in izvedbi mednarodne strokovne konference Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, ki jo organiziramo na BIC Ljubljana.

Omogočamo jim pripravo praktičnih diplom, pri katerih organizirajo različne dogodke, delavnice ali pa razvijajo nove izdelke.

V okviru prostovoljstva na BIC Ljubljana študenti lahko postanejo prostovoljci. Sodelujejo v pogovornih motivacijskih delavnicah Vsemu sem lahko kos, delujejo pa lahko tudi kot tutorji študenti.

 • Sprehodi se po šoli na Prušnikovi ulici 74 v Ljubljani in si oglej, kateri prostori so namenjeni izobraževalnemu programu gostinstvo in turizem. 

 • Poišči dodatne informacije v okviru interaktivnih multimedijskih točk znotraj prostora.

 • S klikom na puščico v levem spodnjem kotu dostopaš do bližnjic v druge prostore na šoli. 

 • Točke, povezane z izobraževalnim programom gostinstvo in turizem, so označene s sivo barvo.

 • izobraziti študente s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma,
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja gostinstva in turizma,
 • se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature,
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

V višješolski študijski program se lahko vpišete:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oz. opravljenem poklicnem tečaju
 • z mojstrskim ali delovodskim oz. poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse  študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge...).

1. Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 67 KT

 • komunikacija (15 KT), ekonomika in poslovanje (15 KT), varovanje okolja (12 KT),

trženje (15 KT) in poslovanje v gostinstvu in turizmu (10 KT).

2. Eden izmed izbirnih modulov  v obsegu 18 KT

 • kulinarične in strežne veščine (18 KT) ali osnove gostinstva (18 KT).

3. Eden izmed izbirnih modulov  v obsegu 25 KT

 • projekti v gostinstvu (25 KT) ali F & B (25 KT) ali projekti v turizmu (25 KT) ali

kongresni turizem (25 KT) ali wellness turizem (25 KT).

4. Prosto izbirni predmet (5  KT).

5. Diplomsko delo (5  KT).

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki