Gostinstvo in turizem

Gostinstvo in turizem

Višješolski študijski program gostinstvo in turizem je namenjen predvsem študentom, ki želijo aktiven, sodoben in praktično naravnan študij z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju.

Študenti v programu gostinstvo in turizem na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, predvsem v Centru kulinarike in turizma KULT316, kjer delujeta šolska restavracija in kavarna KULT316, demonstracijska in učna kuhinja, konferenčna dvorana, vinska klet, prva šolska mikropivovarna in prva šolska turistična agencija v Sloveniji.

Praktične izkušnje pridobivajo tudi v različnih hotelih, restavracijah, turističnih agencijah in ostalih gostinsko-turističnih podjetjih v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu (okrajšava: org. posl. gost. tur.).

V programu gostinstvo in turizem najdejo svoje mesto vsi, ki jih zanima gastronomija in sodobni trendi v gastronomiji, kulinariki, strežbi ter želijo pridobiti dodatna praktična znanja na številnih komplementarnih področjih (poznavanje vin, barmanstvo, pivovarstvo, kulinarična dediščina …) in vsi, ki se navdušujejo nad doživetji v turizmu (tematski turizem, animacijo ipd.), tujimi jeziki, morda deloma v turistčnih agencijah, turističnem vodenju, delom v hotelskih recepcijah ali pa na področju poslovnih srečanj in dogodkovŠtudentom nudimo zelo bogat nabor izbirnih modulov in predmetov, kar pomeni, da si zlasti v 2. letniku študenti lahko glede na svoj interes sami izberejo določene module in posamezne predmete s področja turizma ali s področja gostinstva.

Zaradi bogatega praktičnega znanja, ki ga pridobijo na vajah in v okviru 800 ur praktičnega izobraževanja v najboljših gostinsko-turističnih podjetjih ter pri nas, so naši diplomanti zelo cenjeni in hitro zaposljivi.

Informacije o prijavi in vpisu v študijski program Gostinstvo in turizem preverite tukaj.

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana, v referatu za študentske zadeve, po telefonu 01 28 07 606 ali po e-pošti vss@bic-lj.si. Lepo vabljeni!

Meni je najbolj všeč, da je poleg faksa Botanični vrt, nahaja se na zelo lepi lokaciji ob Ljubljanici, nedaleč stran od centra. Na KULT316 pa svoje znanje prenesemo v prakso, saj ta obsega učno kuhinjo, konferenčno dvorano, prvo šolsko turistično agencijo v Sloveniji, hotelsko sobo, restavracijo, kavarno, vinsko klet in mikropivovarno - vse to na isti lokaciji. Od predavanj se res odnese veliko, saj so vsi profesorji strokovnjaki na svojih področjih z ogromno izkušnjami, zato tudi predavajo snov na razumljiv način, vsakdanjih primerih, vedno pa so veseli tudi vprašanj in sodelovanja s strani študentov. Nina Gačnik, študentka

Študenti so lahko vključeni v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično izobraževanje k delodajalcem na Hrvaško, Norveško, Nizozemsko, Islandijo, v Španijo, Grčijo, Irsko, Velika Britanijo, Srbijo, Nemčijo, Avstrijo, Francijo in drugam po Evropi. Izven Evrope so študenti že opravljali prakso v Kanadi, ZDA in Vietnamu.

V času študija študentom omogočamo odlične strokovne priprave za udeležbo na domačih in mednarodnih tekmovanjih v znanju in spretnostih, na katerih dosegajo odlične rezultate. Tekmujejo na državnem tekmovanju Gostinsko turističnega zbora Slovenije (SloveniaSkills), na mednarodnih tekmovanjih EuroSkills, AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools), European Young Chef Awards, na tekmovanju Biser mora in številnih drugih.

Študente aktivno vključujemo v številne projekte na lokalni, državni in mednarodni ravni.

V okviru študijski vaj se udeležujejo zanimivih ekskurzij po Sloveniji in tujini, odhajajo pa tudi na fakultativne ekskurzije (Sarajevo, New York, Sejšeli, Duba, Havaji, Avstralija). V prihodnje načrtujemo ekskurzijo na Aljasko.

Študentom ponujamo kakovostne vaje in vključitev v šolske projekte na tematiko ruma in cigar, kave, gina, food pairing-a, medenih vin, penin, hotelirstva, kulinarike, kjer gostimo tudi zunanje strokovnjake in predavatelje.

Naši študenti pridobivajo izkušnje tudi s sodelovanjem na otroških kulinaričnih delavnicah Mami, oči, v soboto kuham jaz, pri pripravi jedi in receptov za Odprto kuhinjo, nedeljsko prilogo Dela in snemanju videov z znanimi slovenskimi chefi v projektu Znanje pod kapo pod okriljem Gault&Millau Slovenija. Sodelujejo pri organizaciji in izvedbi mednarodne strokovne konference Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, ki jo organiziramo na BIC Ljubljana.

Omogočamo jim pripravo praktičnih diplom, pri katerih organizirajo različne dogodke, delavnice ali pa razvijajo nove izdelke.

V okviru prostovoljstva na BIC Ljubljana študenti lahko postanejo prostovoljci. Sodelujejo v pogovornih motivacijskih delavnicah Vsemu sem lahko kos, delujejo pa lahko tudi kot tutorji študenti.

Sprehodi se po šoli na Prušnikovi ulici 74 v Ljubljani in si oglej, kateri prostori so namenjeni izobraževalnemu programu gostinstvo in turizem. 

Poišči dodatne informacije v okviru interaktivnih multimedijskih točk znotraj prostora.

S klikom na puščico v levem spodnjem kotu dostopaš do bližnjic v druge prostore na šoli. 

Točke, povezane z izobraževalnim programom gostinstvo in turizem, so označene s sivo barvo.

 • Ovrednotiti vlogo gostinstva in turizma v svetovnem in narodnem gospodarstvu ter njuno povezanost z drugimi gospodarskimi panogami in razvojem družbe;
 • izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu z dovolj širokim strokovnoteoretičnim in praktično uporabnim znanjem za samostojno delo v turističnih podjetjih in različnih gostinskih obratih, tako nastanitvenih kot prehrambnih, s sposobnostjo prilagajanja spreminjajočim se zahtevam delovnega okolja;
 • poudariti vlogo posameznika kot soustvarjalca uspešnih delovnih procesov v gostinstvu in turizmu ter pomen njegovega timskega povezovanja;
 • oblikovati samozavestne, komunikativne, inovativne in kritično razmišljujoče strokovnjake za sprejemanje poslovnih odločitev ter reševanje strokovnih problemov na področju gostinstva in turizma;
 • upoštevati smernice trajnostnega razvoja gostinstva in turizma, s poudarkom na zmanjševanju ogljičnega odtisa in povezovanju z lokalnim okoljem, ter trendov trajnostnega razvoja v prihodnosti;
 • razvijati odgovornost za kakovostno, etično in varno izvedbo delovnih procesov v gostinstvu in turizmu;
 • spremljati novosti v stroki z uporabo domače in tuje strokovne literature ter informacijsko-komunikacijske tehnologije za namen vseživljenjskega učenja, strokovnega in kariernega razvoja.

 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu primerljivo izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge itd.).

Pogoji za dokončanje študija so:

 

1. Vsi obvezni moduli 1. in 2. letnika v obsegu 76 KT

 • Komunikacija in informatika (22 KT)
 • Trajnostno upravljanje destinacije (19 KT)
 • Menedžment v gostinstvu (19 KT)
 • Trženje in poslovanje v gostinstvu in turizmu (16 KT)

2. Eden od izbirnih modulov v obsegu 23 KT (nabor le-teh šola ponudi študentu glede na izvedljivost)

 • Projekti v gostinstvu (23 KT)
 • Gostinstvo in barmanstvo (23 KT)
 • Gostinstvo in harmonija okusov (23 KT)
 • Kreativni načini priprave hrane (23 KT)
 • Projekti v turizmu (23 KT)
 • Doživetja v turizmu (23 KT)
 • Poslovna srečanja in dogodki (23 KT)

3. Prostoizbirni predmet – 5 KT

4. Odprti kurikul v obsegu – 11 KT

5. Diplomsko delo v obsegu – 5 KT

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki