Informativni dan BIC Ljubljana

Informativni dan

INFORMATIVNI DAN

BIOTEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA LJUBLJANA (BIC LJUBLJANA)

V petek, 14. 2. 2020 in soboto, 15. 2. 2020

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

ŠTEVILO VPISNIH MEST

DAN IN URA

 

LOKACIJA

   

 PETEK, 14.2          

SOBOTA, 15. 2   

GOSTINSTVO IN TURIZEM

120 redni        70 izredni

11.00 in           

15.00

10.00 Prušnikova ul. 74, LJ. - Šentvid

ŽIVILSTVO IN PREHRANA

90 redni          70 izredni

11.00 in           

15.00 

10.00 Cesta v Mestni log 47, Ljubljana

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

56

9.00 in               

15.00

9.00 Cesta v Mestni log 47, Ljubljana

VETERINARSKI TEHNIK

84

9.00 in              

15.00

9.00

Cesta v Mestni log 47, Ljubljana

NARAVOVARSTVENI TEHNIK

28

9.00 in             

15.00 

 9.00

Ižanska cesta 10, Ljubljana

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK

28

9.00 in               

15.00

9.00

Ižanska cesta 10, Ljubljana

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK - PTI

28

9.00 in             

15.00

 9.00

Ižanska cesta 10, Ljubljana

SLAŠČIČAR

78

9.00 in           

15.00

  9.00

Ižanska cesta 10, Ljubljana

PEK

26

9.00 in             

15.00

9.00

Ižanska cesta 10, Ljubljana

MESAR

26

9.00 in             

15.00

9.00

Ižanska cesta 10, Ljubljana

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

32

9.00 in           

15.00

 9.00

Ižanska cesta 10, Ljubljana