Sodelovali smo na 4. virtualnem forumu EPUO: Prihodnost dela in spretnosti

Andragoški center Slovenije je v sodelovanju z zanimivimi govorci v četrtek, 25. novembra 2021, v spletni izvedbi (Zoom), organiziral četrti virtualni forum projekta EPUO.

Na dogodku je beseda tekla o prihodnosti izobraževanja odraslih: 
  • Digitalizacija in druge oblike tehnološkega napredka, ki vplivajo na naše življenje in delo.
  • Spretnosti, ki jih bodo narekovali bodoči poklici, ter poskusu odpravljanja neskladij med ponudbo in povpraševanjem po spretnostih na trgu dela.
  • Spoznali bomo primer dobre prakse v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki je velikega pomena za zagotavljanje digitalnih in praktičnih spretnosti, po katerih trg dela povprašuje (predstavitev BIC Ljubljana – izobraževalni center prihodnosti z vidika zaposlenih in udeležencev).
  • Koncept t. i. trajnostnega dela, ki pomeni usklajevanje delovnih in bivanjskih pogojev ter spodbuja podaljševanje delovne dobe. Brez vseživljenjskega učenja, torej tudi učenja in usposabljanja v kasnejših letih, koncept ne bo uresničljiv.

Pogled na opisane prepletene in zapletene teme je zaokrožil dr. Miha Mazzini s prispevkom o odnosu do dela v sodobnem svetu.

Vabljeni k ogledu dogodka 4. Forum EPUO: Prihodnost dela in spretnosti! (predstavitev BIC Ljubljana se prične na 1:32:12)

Hvala Andragoškemu centru Slovenije za vabilo in vrhunsko izvedbo dogodka!