Medprogramska delavnica

Medprogramska delavnica na temo piva: Študenti gostinstva in turizma so gostili predavatelja v programu živilstva in prehrana

Študenti gostinstva in turizma na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli so na vajah barmanstva izvedli zanimivo medprogramsko delavnico z našim višješolskim programom živilstvo in prehrana. Na vajah smo namreč gostili predavateljico Marijo Kostadinov in učitelja praktičnega pouka ter skrbnika šolske mikropivovarne, Jaka Mihelčiča, ki v omenjenem programu poučujeta nekatere živilske predmete in sta tudi idejne vodje naše šolske mikropivovarne KULT316. Vaja je bila razdeljena na tri sklope, in sicer 1. zgodovina, zanimivosti ter stili in vrste piva po svetu2. surovine in varjenje piva v prvi šolski mikropivovarni v Sloveniji KULT316 ter 3. degustacija petih različnih stilov piva. Ob tej priložnosti bi se želeli še posebej zahvaliti gospe Mariji Kostadinov in gospodu Jaki Mihelčiču za sodelovanje in vso predano znanje.